Doanh nghiệp 25/12/2022 07:15

VNECO4 bị phạt tiền do công bố thông tin sai lệch

VNECO4 bị phạt hành chính 360 triệu đồng và buộc khắc phục do công bố thông tin sai lệch, không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT độc lập theo quy định.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4 (mã chứng khoán: VE4).

Công ty bị phạt hành chính 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch. Cụ thể, theo nội dung giải trình vào ngày 7/11 của VNECO4, công ty chưa có thành viên HĐQT độc lập nhưng tại báo cáo thường niên năm 2021 lại có nêu "Hội đồng quản trị có 2 thành viên độc lập không điều hành trực tiếp là ông Trần Văn Huy - Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Văn Bốn". Nội dung này sai lệch đối với nội dung giải trình của công ty. 

Ngoài xử phạt hành chính, VNECO4 buộc phải khắc phục bằng việc hủy bỏ hoặc cải chính thông tin theo quy định.

Bên cạnh đó, công ty cũng bị phạt 125 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT độc lập. Cụ thể, hiện VNECO4 có 5 thành viên HĐQT, trong đó không có thành viên độc lập, không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT độc lập theo quy định.

Ngoài ra, VNECO4 bị phạt thêm 85 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định đối với các tài liệu: Thông báo chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 08/07/2021.

Với hành vi sai phạm trên, tổng số tiền phạt mà VNECO4 phải nộp là 360 triệu đồng.

Ngoài ra, một cá nhân cũng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nêu tên do không báo cáo giao dịch. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Thường - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng (mã chứng khoán: BHT) đã giao dịch mua 690.000 cổ phiếu BHT vào ngày 7/5/2021 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Giá trị của giao dịch tính theo mệnh giá là 6,9 tỷ đồng.

Với hành vi này, ông Nguyễn Văn Thường đã bị phạt hành chính 100 triệu đồng.

Thảo Thu

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *