Doanh nghiệp 23/12/2022 22:32

Công bố thông tin sai lệch, VNECO4 bị phạt tổng cộng 360 triệu đồng

Ngày 22/12, CTCP Xây dựng điện VNECO4 (mã chứng khoán: VE4) đã nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ủy ban chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4 150 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Doanh nghiệp đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin sai lệch.

Theo nội dung giải trình vào ngày 7/11 của doanh nghiệp này, công ty chưa có thành viên HĐQT độc lập nhưng tại báo cáo thường niên năm 2021 lại có nêu “Hội đồng quản trị có 2 thành viên độc lập không điều hành trực tiếp là ông Trần Văn Huy - Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Văn Bốn” là sai lệch đối với nội dung giải trình của công ty. Do vậy, VNECO4 buộc phải khắc phục bằng việc hủy bỏ hoặc cải chính thông tin theo quy định.

Bên cạnh đó, VNECO4 cũng bị phạt 125 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT độc lập (hiện có 5 thành viên HĐQT, trong đó không có thành viên độc lập, không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT độc lập theo quy định).

Doanh nghiệp cũng bị phạt thêm 85 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định đối với các tài liệu: Thông báo chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 8/7/2021.

Tổng cộng, Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4 bị xử phạt 360 triệu đồng.

Ghi Du

Chủ đề: Điện lực Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *