Chứng Khoán 04/07/2024 08:06

Tự doanh đổ mạnh tiền vào phái sinh trong tháng 6

Trong khi tỷ trọng giao dịch khối ngoại giảm 11% thị tỷ trọng giao dịch của khối tự doanh trên thị trường chứng khoán phái sinh lại tăng mạnh.

Giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tháng 6 có xu hướng sôi động trở lại với khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 231.460 hợp đồng/phiên, tăng 2,98% và giá trị giao dịch (theo danh nghĩa hợp đồng) đạt 30.205 tỷ đồng/phiên, tăng 5,05% so với tháng trước.

Trong đó, phiên giao dịch ngày 19/6 có khối lượng giao dịch lớn nhất đạt 300.033 hợp đồng.

Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài giảm 11% so với tháng trước, đạt tỷ trọng 2,61% giá trị giao dịch toàn thị trường, trong khi đó giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán tăng từ 1,51% lên 2,07% toàn thị trường.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tiếp tục tăng 11,82% so với tháng trước, đạt 64.041 hợp đồng tại ngày giao dịch cuối tháng. Trong đó, ngày 12/6/2024 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng, đạt 66.095 hợp đồng.

Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30

Thống kê quý II cho thấy khối lượng và giá trị giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đều tăng mạnh so với quý I, với tổng khối lượng giao dịch đạt 14.692.603 hợp đồng và tổng giá trị giao dịch đạt 1,87 triệu tỷ đồng, tăng 24,08%  về khối lượng giao dịch và tăng 29,47% về giá trị giao dịch.

Tính trong 6 tháng đầu năm, tổng khối lượng hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 26,53 triệu hợp đồng, tổng giá trị giao dịch đạt 3,32 triệu tỷ đồng. Tính bình quân, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 221.112 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch đạt 27.674 tỷ đồng/phiên, giảm 7% về khối lượng và tăng 9,64% về giá trị giao dịch so với cùng kỳ 2023.

Sản phẩm hợp đồng tương lai TPCP tiếp tục không có giao dịch kể từ tháng 3. Khối lượng mở OI cuối tháng 6 là 0 hợp đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 6, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh đạt 1,68 triệu tài khoản, tăng 1,73% so với cuối tháng 5.

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *