Doanh nghiệp 24/12/2022 01:38

Bamboo Capital giảm gần 1.000 tỷ đồng vốn góp vào công ty bảo hiểm

Bamboo Capital muốn giảm số vốn góp vào Bảo hiểm AAA từ 1.315 tỷ đồng xuống 355 tỷ đồng để tăng trả nợ cho các đối tác.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG) vừa được thông qua phương án điều chỉnh phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết ngày 30/9.

Theo kế hoạch, Bamboo Capital thực hiện chào bán gần 267 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 50%. Giá ấn định là 10.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 45% so với thị giá BCG trên sàn. Nếu phương án thành công, tập đoàn dự kiến huy động được số tiền khoảng 2.667 tỷ đồng. Thời gian phát hành theo kế hoạch trong quý cuối năm.

Kế hoạch chào bán giữ nguyên song phương án sử dụng đã được thay đổi. Bamboo Capital thông báo giảm số tiền góp vốn vào Bảo hiểm AAA chỉ còn 355 tỷ đồng, giảm gần 1.000 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu góp đến 1.315 tỷ đồng, đồng thời lùi thời gian góp vốn sang nửa đầu năm 2023 thay vì cuối năm nay.

Chiều ngược lại, Bamboo Capital tăng số tiền thanh toán cho công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tầm nhìn mới với số tiền 1.425 tỷ đồng trong khi kế hoạch ban đầu là 925 tỷ đồng và cũng kéo dài thời gian thực hiện sang nửa đầu năm 2023.

Phương án sử dụng vốn mới của Bamboo Capital (Ảnh: BCG).

Ngoài ra, trong phương án sử dụng vốn mới, Bamboo Capital bổ sung 2 danh mục là thanh toán 378 tỷ đồng cho Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Bất động sản Thăng Long và thanh toán nợ vay cho Bà Trần Thuỳ Dung với số tiền 30 tỷ đồng, cùng dự kiến từ quý I-II/2023.

Các khoản mục thanh toán nợ cho BCG Financial số tiền 282,5 tỷ đồng và thanh toán nợ vay theo hợp đồng mượn tiền cho bà Nguyễn Thị Minh Thương số tiền 100 tỷ đồng không thay đổi.

Khoản tiền chi cho vốn lưu động tăng từ 44,7 tỷ đồng lên 96,8 tỷ đồng, tương ứng phần còn lại của số tiền huy động được nếu chào bán thành công.

9 tháng đầu năm, tập đoàn đa ngành này ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.311 tỷ đồng tăng 74%, lợi nhuận sau thuế khoảng 885 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản của công ty cuối quý III khoảng 43.752 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 2.019 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, tổng nợ phải trả của Bamboo Capital khoảng 30.118 tỷ đồng, chủ yếu là nợ phải trả dài hạn, chiếm 69% tổng nguồn vốn và gấp 2,2 lần vốn chủ sở hữu.  

Thảo Thu

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *