Thông tin diễn giả
Ngô Trí Long
Ngô Trí Long - Chuyên gia kinh tế

PGS.TS Ngô Trí Long hiện nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính)