Tìm kiếm

Chủ đề : xử phạt

Vi phạm công bố thông tin, Tập đoàn Tiến Bộ bị phạt gần 100 triệu đồng

29/06/2023

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định xử phạt hành chính đối với CTCP Tập đoàn Tiến Bộ (mã chứng khoán: TTB) do loạt vi phạm về công bố thông tin.

Vi phạm công bố thông tin, Tập đoàn Tiến Bộ bị phạt gần 100 triệu đồng

29/06/2023

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định xử phạt hành chính đối với CTCP Tập đoàn Tiến Bộ (mã chứng khoán: TTB) do loạt vi phạm về công bố thông tin.

VNECO4 bị phạt tiền do công bố thông tin sai lệch

25/12/2022

VNECO4 bị phạt hành chính 360 triệu đồng và buộc khắc phục do công bố thông tin sai lệch, không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT độc lập theo quy định.

VNECO4 bị phạt tiền do công bố thông tin sai lệch

25/12/2022

VNECO4 bị phạt hành chính 360 triệu đồng và buộc khắc phục do công bố thông tin sai lệch, không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT độc lập theo quy định.

Danh Khôi bị phạt hơn 300 triệu đồng, buộc thu hồi cổ phiếu ESOP

15/10/2022

Danh Khôi bị phạt do công bố thông tin sai lệch về giải trình nguyên nhân lãi ròng năm 2021 thay đổi hơn 10%, công bố thông tin không đúng thời hạn, phát hành cổ phiếu không đúng phương án đã báo cáo.

Danh Khôi bị phạt hơn 300 triệu đồng, buộc thu hồi cổ phiếu ESOP

15/10/2022

Danh Khôi bị phạt do công bố thông tin sai lệch về giải trình nguyên nhân lãi ròng năm 2021 thay đổi hơn 10%, công bố thông tin không đúng thời hạn, phát hành cổ phiếu không đúng phương án đã báo cáo.

Chứng khoán DSC bị phạt 175 triệu đồng vì cho thành viên HĐQT vay

06/10/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Chứng khoán DSC (mã chứng khoán: DSC) vì đã có hành vi vi phạm hành chính về hạn chế cho vay.

Camimex Group bị xử phạt hơn 300 triệu đồng

30/09/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt CTCP Camimex Group (mã chứng khoán: CMX) hơn 300 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Gỗ Trường Thành bị xử phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch

28/09/2022

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã chứng khoán: TTF) bị phạt tiền 150 triệu đồng và buộc phải thực hiện cải chính thông tin theo quy định do công bố thông tin sai lệch số liệu báo cáo tài chính.

Khách sạn Đông Á bị xử phạt vì loạt vi phạm

17/09/2020

Khách sạn Đông Á (DAH) đã công bố Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất có thông tin sai lệch về số liệu

Khách sạn Đông Á bị xử phạt vì loạt vi phạm

17/09/2020

Khách sạn Đông Á (DAH) đã công bố Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất có thông tin sai lệch về số liệu

Khách sạn Đông Á bị xử phạt vì loạt vi phạm

17/09/2020

Khách sạn Đông Á (DAH) đã công bố Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất có thông tin sai lệch về số liệu