Doanh nghiệp 25/01/2024 15:06

“Nữ hoàng cá tra” đem 2.000 tỷ gửi ngân hàng trong bối cảnh doanh thu, lợi nhuận đều đi lùi

Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán: VHC) mới công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với doanh thu và lợi nhuận đều "đi lùi" so với cùng kỳ. Doanh thu quý IV của "nữ hoàng cá tra" đạt 2.399 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,5% so với cùng kỳ.

Do cả sản lượng và giá bán giảm trong năm 2023, CTCP Vĩnh Hoàn có doanh thu và lợi nhuận cùng đi lùi so với năm trước. Lãi ròng ghi nhận là 897 tỷ đồng, không đạt mục tiêu đề ra.

Nguồn thu từ bán hàng các sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn đều giảm trong năm 2023. Trong đó doanh thu từ bán thành phẩm, chiếm 65% cơ cấu doanh thu, giảm 35% về gần 6.537 tỷ đồng. Doanh thu từ bán hàng phụ phẩm là 1.659 tỷ đồng, giảm 23%.

Lũy kế cả năm 2023, công ty đạt 10.038 tỷ đồng doanh thu, giảm 24% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế giảm 52% xuống 950 tỷ đồng. 

Trong năm 2023, Vĩnh Hoàn đặt kế hoạch doanh thu 11.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông ty ty mẹ là 1.000 tỷ đồng. Như vậy, công ty hoàn thành 87% mục tiêu doanh thu và hơn 95% mục tiêu lãi.

Các khoản đầu tư chứng khoán của VHC (Ảnh chụp màn hình).

Bên cạnh đó, Vĩnh Hoàn có khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 2.068 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn với giá trị 1.925 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty này có danh mục đầu tư chứng khoán với giá gốc 181 tỷ đồng, nhưng doanh nghiệp lại phải trích lập dự phòng giảm giá gần 38 tỷ đồng, tương đương mức lỗ gần 22%. Gần như các khoản đầu tư cổ phiếu của Vĩnh Hoàn gần như đều thua lỗ, trong đó có việc đầu tư vào các cổ phiếu NLG (Nam Long); DXS (Đất Xanh Services) và KBC (Kinh Bắc)…

Tính đến thời điểm cuối tháng 12, tổng tài sản Vĩnh Hoàn tăng nhẹ so với hồi đầu năm lên mức 11.805 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 65%. Đáng chú ý, lượng tiền mặt của doanh nghiệp giảm 310 tỷ so với hồi đầu năm xuống còn 237 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 28% lên 3.618 tỷ đồng.

Phương Liên 

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *