Thời sự 01/07/2024 15:09

Mỗi tháng có 19.900 doanh nghiệp gia nhập thị trường

Trong 6 tháng qua, bình quân 1 tháng có 19.900 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, đồng thời có gần 18.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Trong tháng 6, cả nước có 15.700 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 143.000 tỷ đồng và số lao động đăng ký 85.600 lao động, tăng 19,1% về số doanh nghiệp, tăng 53,4% về vốn đăng ký và tăng 17,9% về số lao động so với tháng 5.

So với cùng kỳ năm trước, tăng 13,1% về số doanh nghiệp, tăng 3,1% về số vốn đăng ký và giảm 17,6% về số lao động.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 9,1 tỷ đồng, tăng 28,9% so với tháng trước và giảm 8,9% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước còn có hơn 7.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 11,6% so với tháng trước và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Có 119.600 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động nửa đầu năm 2024.

Tính chung 6 tháng, cả nước có gần 80.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 744.200 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 512.000 lao động, tăng 6,1% về số doanh nghiệp, tăng 5,2% về vốn đăng ký và tăng 0,4% về số lao động so với cùng kỳ.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm ghi nhận mức 9,2 tỷ đồng, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Nếu tính cả 792.900 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của gần 23.100 doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm nay là 1,54 triệu tỷ đồng, giảm 7,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Bên cạnh đó, cả nước có hơn 39.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 3,9% so với cùng kỳ), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm lên gần 119.600 doanh nghiệp, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Bình quân 1 tháng có 19.900 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Cũng trong tháng 6, có 5.418 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 6,2% so với cùng kỳ. Đồng thời, có 5.404 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 18,8% so tháng trước và giảm 6% so với cùng kỳ; có 2.228 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 44,9% so với tháng trước và tăng 50,3% so với cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 71.400 doanh nghiệp, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước; gần 28.800 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 7,3%; 10.200 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15,4%.

Bình quân một tháng có gần 18.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Mai Chi

 
Chuyên mục: Thời sự , Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *