Doanh nghiệp 23/12/2022 22:13

Chứng khoán APEC bị buộc bán 4,5 triệu cổ phiếu API mua “chui”

Không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật, chứng khoán APEC bị buộc phải bán ra 4,5 triệu cổ phiếu API đã mua.

Ngày 21/12, Công ty Cổ phần Chứng khoán châu Á Thái Bình Dương (mã chứng khoán: APS) bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do hành vi: Không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Theo quyết định, Chứng khoán APEC bị phạt 250 triệu đồng do không đăng ký chào mua công khai.

Từ ngày 22/9/2021 đến ngày 15/10/2021, Chứng khoán APEC đã thực hiện giao dịch mua 4,5 triệu cổ phiếu của API của CTCP Đầu tư châu Á Thái Bình Dương dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu của Chứng khoán APEC và người có liên quan là ông Nguyễn Đỗ Lăng - Ủy viên HĐQT của API, đồng thời là Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của APS, tăng từ gần 8 triệu cổ phiếu lên 12,5 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 22,59% lên 35,31% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương) nhưng không đăng ký chào mua công khai với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cùng với đó, UBCKNN cũng buộc Chứng khoán APEC phải khắc phục hậu quả bằng việc buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm, quy định tại Nghị định số 156/2020.

Đồng thời, Chứng khoán APEC buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng.

Ghi Du

Chủ đề: chứng khoán Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *