Chính sách 10/05/2022 19:15

Phó Thủ tướng yêu cầu gỡ bất cập trong quản lý ô tô công

Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng dự thảo Nghị định mới, trong đó có các giải pháp xử lý bất cập trong quản lý tài sản công là ô tô tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp Nhà nước.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô.

Bộ Tài chính được yêu cầu phải trình Chính phủ dự thảo trong tháng 10 năm nay, trong đó cần bảo đảm lấy đủ ý kiến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Nghị định.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái lưu ý quy định mới cần xử lý, tháo gỡ dứt điểm các tồn tại, bất cập; không để tiếp tục phát sinh vướng mắc trong quản lý tài sản công là ô tô tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp Nhà nước.

Việc sử dụng, quản lý xe công tại các cơ quan cũng cần bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí và hiệu quả; cũng như phân cấp, phân quyền và tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các Bộ, địa phương gắn với giám sát.

Ghi Du

Chuyên mục: Chính sách

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *