Thời sự 01/07/2024 14:57

Sản xuất phục hồi, IIP quý II tích cực hơn quý I

Chỉ số IIP quý II tăng 8,55%, cao hơn mức tăng 6,47% của quý I. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,67%.

Theo Tổng cục Thống kê, sản xuất công nghiệp quý II tăng trưởng tích cực hơn quý I. Tốc độ tăng giá trị tăng thêm ước đạt 8,55% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 7,54% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,67%.

Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm ước tính tăng 7,54% so với cùng kỳ năm trước (quý I tăng 6,47%; quý II tăng 8,55%).

Trong đó: Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,67% (quý I tăng 7,21%; quý II tăng 10,04%), đóng góp 2,14 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 13,26%, đóng góp 0,5 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,13%, đóng góp 0,04 điểm phần trăm. Riêng ngành khai khoáng giảm 7,22%, làm giảm 0,24 điểm phần trăm trong mức tăng chung.

Sản xuất hồi phục trong quý II và nửa đầu năm nay.

Trong 6 tháng qua, một số ngành có IIP tăng tốt là sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 29%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 19,8%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 18,5%; sản xuất thiết bị điện tăng 17,8%...

Ở chiều ngược lại, IIP của một số ngành giảm: Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 11,7%; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị giảm 9,2%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 3%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác giảm 1,7%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng tăng ở 56 địa phương và giảm ở 7 địa phương trên cả nước. Một số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng khá cao do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao, có thể kể tới: Lai Châu tăng 76,1%; Phú Thọ tăng 35,1%; Bắc Giang tăng 26,8%; Bình Phước tăng 17%; Hà Nam tăng 15,8%; Hải Phòng tăng 15,6%.

Địa phương có chỉ số sản xuất của ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao có Khánh Hòa tăng 375,3%; Trà Vinh tăng 79,1%, Cao Bằng tăng 36,4%; Thanh Hóa tăng 35,9%.

Trong khi đó, một số địa phương có chỉ số IIP tăng thấp hoặc giảm do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành sản xuất, phân phối điện và ngành khai khoáng tăng thấp hoặc giảm.

Cụ thể, các địa phương có chỉ số của ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước là: Quảng Ngãi giảm 7,5%; Hà Tĩnh giảm 10,2%; Cà Mau giảm 0,04%; Gia Lai tăng 1,3%. Những địa phương có chỉ số sản xuất ngành sản xuất và phân phối điện tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước là: Quảng Ngãi giảm 18,8%; Hòa Bình giảm 16,9%; Sơn La giảm 7,6%; Gia Lai giảm 3%; Quảng Trị tăng 0,2%.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 6 tháng tăng 10,8% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm trước giảm 2,2%). Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tính tại thời điểm 30/6 tăng 7,6% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 9,6% so với cùng thời điểm năm trước (cùng thời điểm năm trước tăng 19,9%). Tỷ lệ tồn kho toàn ngành chế biến, chế tạo bình quân 6 tháng là 76,9% (bình quân 6 tháng đầu năm 2023 là 83,1%).

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/6 tăng 1,1% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 3,8% so với cùng thời điểm năm trước.

Mai Chi

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *