Doanh nghiệp 01/01/2023 09:36

Ông Lê Viết Hải tiếp tục làm Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) vừa thông qua việc hoãn thi hành đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 1/1/ và từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Viết Hải.

HĐQT HBC cũng hoãn thi hành việc thành lập Hội đồng Sáng lập Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình mà ông Lê Viết Hải làm Chủ tịch, đồng thời hoãn thi hành việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc cho ông Lê Viết Hiếu; hoãn thi hành việc bầu ông Nguyễn Công Phú làm Chủ tịch HĐQT.

Xây dựng Hòa Bình cho biết việc hoãn thi hành các nội dung trên nhằm củng cố cơ sở pháp lý và thiết lập vững chắc mô hình quản trị mới trong việc thực thi các quyết định nêu trên. Doanh nghiệp cũng muốn đảm bảo thông suốt mọi hoạt động trong thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề.

Trước đó, ngày 14/12/2022, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã công bố thông tin về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Lê Viết Hải và bổ nhiệm ông Nguyễn Công Phú - Thành viên HĐQT độc lập - làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 1/1.

Khi đó, ông Lê Viết Hải cho hay việc từ nhiệm nhằm đảm bảo tính pháp lý trong việc đề cử ông Lê Viết Hiếu đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc vào kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2023 sắp tới.

Khoảng 4 tháng trước, ông Lê Viết Hiếu rời khỏi vị trí tổng giám đốc để chuyển sang giữ chức Phó tổng giám đốc thường trực của doanh nghiệp. Từ đó đến nay, Hòa Bình vẫn để trống ghế tổng giám đốc.

Để đảm bảo quyền kiểm soát công ty, ông Hải đề xuất thành lập Hội đồng Sáng lập nhằm tham mưu, tư vấn và phản biện cho HĐQT và ban điều hành trong các chiến lược và kế hoạch quan trọng của Tập đoàn. HĐQT đã nhất trí thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Sáng lập hôm 14/12/2022.

Ghi Du

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *