Doanh nghiệp 01/01/2023 09:51

Đạm Cà Mau đẩy kế hoạch lợi nhuận tăng gấp 7 lần dù gần hết năm

Đạm Cà Mau điều chỉnh kế hoạch kinh doanh trong những ngày gần hết năm, với doanh thu tăng 60%, lợi nhuận tăng gấp 7 lần kế hoạch ban đầu.

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, mã chứng khoán: DCM) vừa điều chỉnh kế hoạch kinh doanh trong năm 2022.

Cụ thể, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất điều chỉnh lần lượt đạt gần 14.525 tỷ đồng và 3.661 tỷ đồng, tăng 60% và gấp 7,1 lần kế hoạch ban đầu. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 25%, gấp 5 lần kế hoạch cũ.

Như vậy, với kế hoạch điều chỉnh này, doanh thu tăng 44% và lợi nhuận gấp 2 lần so với kết quả thực hiện năm trước.

Tổng sản lượng kinh doanh năm 2022 cũng được điều chỉnh thành 998.000 tấn, giảm 12% so với kế hoạch ban đầu, chủ yếu do giảm sản lượng phân bón tự doanh. Sản lượng tiêu thụ điều chỉnh tăng 4% lên 800.000 tấn.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm, Đạm Cà Mau ghi nhận doanh thu đạt 11.887 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.272 tỷ đồng, lần lượt tăng 88% và 98% so với cùng kỳ năm trước.

Ghi Du

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *