Doanh nghiệp 28/12/2022 22:55

Hai lãnh đạp cấp cao của Angimex rút đơn từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ bất thường

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, mã chứng khoán: AGM) vừa công bố thông tin về việc nhận được đơn xin rút đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT ông Hồ Đăng Dân và Thành viên Ban Kiểm soát ông Dương Thanh Bình.

Cụ thể, ông Hồ Đăng Dân và ông Dương Thanh Bình cho biết sau khi thu xếp công việc cá nhân, cùng có mong muốn tiếp tục cống hiến cho Angimex, nên xin rút lại đơn từ nhiệm đã gửi ngày 22/11 để tiếp tục làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát công ty.

Angimex cũng nêu rõ, HĐQT và Ban Kiểm soát đã họp thống nhất hai vị lãnh đạo trên rút lại đơn từ nhiệm và tiếp tục nhiệm vụ như trước, đồng thời HĐQT công ty sẽ tiến hành thủ tục điều chỉnh tờ trình phê chuẩn miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát trong tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 vào ngày 29/12 tới đây.

Sau thời gian tạm hoãn để bổ sung tài liệu, Xuất nhập khẩu An Giang đã thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 vào ngày 29/12.

Theo các nội dung đã được thống nhất, nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường sẽ bao gồm kế hoạch kinh doanh năm 2023; kế hoạch xử lý tình trạng mất cân đối vốn của công ty; kế hoạch xử lý các gói trái phiếu của công ty đã phát hành. Ngoài ra, AGM cũng sẽ trình thông qua việc dừng sử dụng tài sản của AGM nhằm bảo đảm cho lô trái phiếu của Công ty Cổ phần VKC Holdings (HNX: VKC) phát hành.

Bên cạnh đó, tại ĐHĐCĐ bất thường, công ty cũng sẽ miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2021-2025 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Ghi Du

Chủ đề: an giang , agm Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *