Doanh nghiệp 11/01/2023 10:33

Doanh thu của SCIC vượt kế hoạch

Năm 2022, doanh thu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đạt 10.694 tỷ đồng, bằng 151% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 135% kế hoạch.

Chủ tịch Hội đồng Thành viên SCIC Nguyễn Chí Thành cho biết năm 2022, doanh thu của SCIC đạt 10.694 tỷ đồng, bằng 151% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 135% kế hoạch năm 2022. Trong đó, doanh thu cổ tức đạt 8.216 tỷ đồng, bằng 142% kế hoạch 2022 và bằng 188% cùng kỳ năm 2021; doanh thu bán vốn đạt 1.358 tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch 2022.

Lợi nhuận sau thuế đạt 6.836 tỷ đồng, bằng 191% kế hoạch năm 2022.

Về công tác tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tính đến hiện tại, SCIC đã tiếp nhận 10/14 doanh nghiệp với tổng vốn Nhà nước là 8.524 tỷ đồng, trên tổng vốn điều lệ là 13.548 tỷ đồng.

Về công tác quản trị doanh nghiệp, danh mục của SCIC hiện gồm 119 doanh nghiệp (gồm 114 công ty cổ phần và 5 công ty trách nhiệm hữu hạn), với số vốn Nhà nước là 47.831 tỷ đồng, trên tổng vốn điều lệ là 166.022 tỷ đồng.

Đối với việc tái cơ cấu Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA), theo Chủ tịch Nguyễn Chí Thành, SCIC đã báo cáo các cơ quan chức năng về tình hình quản trị vốn đầu tư của SCIC tại VNA và Đề án tổng thể các giải pháp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 giai đoạn 2021-2025.

Ngày 7/12/2022, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về đề xuất một số giải pháp cấp bách cần triển khai ngay để tháo gỡ khó khăn cho VNA, không để VNA mất thanh khoản và lâm vào tình trạng phá sản.

Về kiến nghị, SCIC đề xuất xử lý 2 đại dự án trong 12 đại dự án thuộc ngành công thương là đề án tái cơ cấu hoạt động của Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung và dự án Gang thép Thái Nguyên 2.

Về công tác thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, SCIC đã thực hiện bán vốn thành công tại 26 doanh nghiệp, trong đó bán vốn thành công tại Công ty cổ phần hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIID), doanh thu bán vốn là 319 tỷ đồng. Doanh thu bán vốn tại 25 doanh nghiệp còn lại đạt 1.358 tỷ đồng, trên giá vốn 337 tỷ đồng, chênh lệch bán vốn là 1.021 tỷ đồng.

 Ghi Du

Chủ đề: scic Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *