Doanh nghiệp 10/01/2023 14:11

Diễn biến mới về 'đại chiến vương quyền' ở Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã chứng khoán: HBC) vừa có diễn biến mới trong cuộc chiến giành quyền lực trong Hội đồng quản trị. Theo đó, ông Lê Viết Hải - cổ đông lớn của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Đại hội cổ đông bất thường dự kiến gồm 4 nội dung chính: Thứ nhất, thông qua việc bãi nhiệm một số thành viên Hội đồng quản trị. Thứ hai, thay đổi một số quy định trong điều lệ của công ty. Thứ ba, bầu bổ sung một số thành viên Hội đồng quản trị mới. Thứ tư, đính chính và làm sáng tỏ các thông tin tài chính của Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình “đã bị nhóm ông Nguyễn Công Phú công bố không chính xác và diễn giải sai lệch”. Tuy nhiên, thời gian tổ chức cuộc họp chưa được xác định vì còn cần nhiều thủ tục theo quy định pháp luật và điều lệ công ty.

Trong cơ cấu cổ đông hiện nay của Hòa Bình, gia đình ông Lê Viết Hải là nhóm cổ đông lớn nhất với tổng cộng hơn 21% cổ phần. Ngoài ra, Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình còn có hai cổ đông lớn khác là Huyndai Elevator Co., Ltd (nắm 10,2% vốn điều lệ), Sanei Architecture Planning (nắm 1,8% vốn điều lệ), gần 67% cổ phần còn lại do các cổ đông khác nắm giữ.
Triệu tập họp cổ đông bất thường là một trong những quyền của cổ đông lớn (sở hữu từ 5% cổ phần phổ thông trở lên) được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020. Động thái của ông Lê Viết Hải xuất hiện khi cuộc chiến giành quyền kiểm soát giữa 2 vị Chủ tịch Hội đồng quản trị lên đến đỉnh điểm.
Hiện tại, những tranh cãi chủ yếu xoay quanh tính pháp lý của cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 31/12/2022 dẫn đến ban hành Nghị quyết 53 hoãn bổ nhiệm ông Nguyễn Công Phú làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, để ông Lê Viết Hải tiếp tục làm chủ tịch công ty.

Nội chiến ở Hòa Bình

Giải trình với Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) về việc triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị vào ngày 31/12/22022, Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình khẳng định, cuộc họp và nghị quyết được tổ chức, ban hành đúng Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp 2020.

Trước đó, vào ngày 13/12/2022, Hội đồng quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cũng đã họp và ban hành hai nghị quyết. Một là, Nghị quyết 50/2022/NQ-HĐQT.HBC về việc chấp thuận đơn từ nhiệm khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Lê Viết Hải từ ngày 1/1/2023 cùng đơn từ nhiệm khỏi Hội đồng quản trị của ông Hải, song song với việc thành lập Hội đồng sáng lập. Hai là, Nghị quyết 51/NQ-HĐQT/HBC về việc bầu ông Nguyễn Công Phú làm Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 1/1/2023.

Sau khi hai nghị quyết trên ban hành thì việc quản trị, điều hành doanh nghiệp phát sinh một số bất cập liên quan đến cơ chế hoạt động và vận hành của Hội đồng sáng lập. Đồng thời, việc thay đổi nhân sự cho vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể dẫn đến không đảm bảo thông suốt hoạt động của công ty tại thời điểm cận kề Tết nguyên đán 2023.

Do đó, Hội đồng quản trị cho rằng cần thiết dừng hai nghị quyết nói trên để củng cố cơ sở pháp lý và thiết lập vững mô hình hoạt động mới. Ngay ngày 31/12/2022, Hội đồng quản trị đã họp và ban hành Nghị quyết 53/2022/NQ-HĐQT.HBC với nội dung hoãn thi hành nghị quyết số 50 và nghị quyết số 51.

“Chủ tịch là ông Lê Viết Hải đã triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị vào ngày 31/12/2022 theo đề nghị bằng văn bản ít nhất 2 Thành viên Hội đồng quản trị phù hợp với quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 30 Điều lệ công ty và điểm c, khoản 3, Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020. Thông báo mời họp được gửi đến tất cả các Thành viên Hội đồng quản trị trước ngày họp theo quy định tại khoản 6, Điều 30 Điều lệ công ty và khoản 6, Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020. Phản hồi của tất cả các Thành viên Hội đồng quản trị đều có nội dung đề cập về việc đã nhận được thông báo mời họp”, văn bản giải trình nêu.

Cuộc chiến vương quyền ở Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chưa có hồi kết. (Ảnh: Tiền Phong)

Cuộc họp Hội đồng quản trị lần 1 được tổ chức trực tuyến đã không có đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị tham dự. Do đó, cuộc họp lần 2 đã được diễn ra từ lúc 13h30 đến 23h40 ngày 31/12/2022 với số thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp trực tuyến là 5/8 thành viên.

“Căn cứ vào khoản 12, Điều 30 Điều lệ công ty và khoản 12, Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua nếu đa số thành viên tham dự họp tán thành, trường hợp số phiếu đi ngang thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Như vậy, với 3/5 phiếu biểu quyết tán thành thì Nghị quyết 53 của Hội đồng quản trị đã được thông qua hợp lệ”, văn bản của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình nhấn mạnh.

Trong khi đó, một số thành viên Hội đồng quản trị, gồm ông Nguyễn Công Phú, ông Lê Quốc Duy, ông Dương Văn Hùng và ông Albert Antoine đã phát đi văn bản bác bỏ nghị quyết số 53, với cáo buộc cuộc họp Hội đồng quản trị của Hòa Bình không có đủ thành viên theo yêu cầu.

Phía ông Phú cũng thông tin đã thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan tư pháp liên quan về tất cả động thái vi phạm quy chế, quy định của ông Lê Viết Hải trong những ngày vừa qua. Đồng thời, đề nghị ông Hải không được phép thực hiện bất kỳ hành động nào mang tính cản trở việc kế nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu Nguyễn Công Phú.

Theo Duy Quang

Tiền Phong

 

Chủ đề: xây dựng hòa bình Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *