Tài chính ngân hàng 11/01/2023 10:29

Vietbank bất ngờ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 "đi lùi"

Đến hết quý III/2022, Vietbank mới hoàn thành 49% mục tiêu lợi nhuận đề ra. Ngân hàng thông báo điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế giảm gần 27% xuống 800 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) mới đây công bố thông tin về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022. Cụ thể, kế hoạch lợi nhuận trước thuế được điều chỉnh từ 1.090 tỷ đồng xuống 800 tỷ đồng, giảm 26,6% so với kế hoạch trước đó. Tổng tài sản cũng được điều chỉnh giảm từ 133.000 tỷ đồng xuống 115.000 tỷ đồng, tương ứng giảm 13,5% so với kế hoạch ban đầu. 

Ngoài ra, Vietbank cũng điều chỉnh chỉ tiêu tổng huy động khách hàng (gồm giấy tờ có giá) từ 102.000 tỷ đồng xuống 84.000 tỷ đồng, giảm 17,6% so với kế hoạch trước đó. Ngân hàng này giữ nguyên tổng dư nợ cho vay là 65.200 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến kế hoạch tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2022 ở 2,5%, trong khi đó kế hoạch đã được giao ban đầu là dưới mức này. 

Ngân hàng cho biết HĐQT sẽ báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được điều chỉnh.

Kế hoạch điều chỉnh của Vietbank (Ảnh: Vietbank).

Vietbank chưa công bố kết quả kinh doanh quý cuối năm 2022. Trong quý III/2022, Vietbank đạt lợi nhuận trước thuế 536 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước; tổng tài sản đạt 109.207 tỷ đồng, tăng 5,6% so với đầu năm. Tuy nhiên, sau 3 quý, ngân hàng này mới thực hiện được 49% kế hoạch lợi nhuận đề ra từ đầu năm. 

Đến ngày 30/09/2022, Vietbank có tổng huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 70.137 tỷ đồng, tăng 5,1% so với đầu năm. Ngân hàng tái cơ cấu danh mục tín dụng theo hướng thận trọng, cho vay khách hàng đạt 57.415 tỷ đồng, tăng 13,6% so với đầu năm.

Thảo Thu

Chủ đề: vietbank Chuyên mục: Tài chính ngân hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *