Doanh nghiệp 20/02/2023 14:10

Cổ phiếu của một công ty chứng khoán bị HNX duy trì diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã quyết định duy trì diện bị cảnh báo với cổ phiếu VIG của CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VISC) kể từ ngày 21/2/2023.

Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 tại báo cáo tài chính của VIG là số âm. Báo cáo này được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ký ngày 10/2/2023.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội yêu cầu VIG trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 21/2 phải gửi và công bố thông tin kèm theo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng bị cảnh báo. Đồng thời định kỳ hàng quý, công ty cũng phải giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và công bố thông tin.

 

Cổ phiếu của VISC bị HNX duy trì diện cảnh báo 

 

Về kết quả kinh doanh, luỹ kế năm 2022, công ty ghi nhận doanh thu từ kinh doanh chứng khoán đạt 71,8 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với năm 2021, lợi nhuận sau thuế đạt 2,84 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Tính đến thời điểm ngày 31/12/2022, tổng tài sản của công ty đạt hơn 317,2 tỷ đồng, tăng khoảng 47% so với đầu năm. Trong đó, nợ phải trả là 12,3 tỷ đồng giảm đến gần 50% và vốn chủ sở hữu đạt hơn 304,9 tỷ đồng; tăng đến gần 150% so với đầu năm.

Phương Liên 

Chủ đề: HNX , chứng khoán Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *