Doanh nghiệp 17/02/2023 10:41

Lô trái phiếu 3.000 tỷ đồng của Masan bị huỷ niêm yết

Ngày 16/2/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ra thông báo về việc huỷ niêm yết trái phiếu MSN12002 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN)

Cụ thể, HNX sẽ huỷ niêm yết 30 triệu trái phiếu MSN12002 của Masan vào ngày 23/2 tới đây, sau 3 năm lưu hành trên thị trường. Tổng giá trị của lô trái phiếu này là 3.000 tỷ đồng.

Lí do huỷ được đưa ra là trái phiếu MSN12002 của Masan đã đến thời gian đáo hạn, thuộc trường hợp huỷ bỏ niêm yết theo quy định.

30 triệu trái phiếu MSN12002 được Masan phát hành ra công chúng từ ngày 9/3/2020. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm tài sản, không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành, kỳ hạn 3 năm. Như vậy, lô trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 9/3/2023.

Lô trái phiếu 3.000 tỷ đồng của Masan bị huỷ niêm yết 

Thời gian qua, Tập đoàn Masan liên tục huy động vốn qua kênh trái phiếu. Cuối năm 2022, Tập đoàn Masan đã huy động thành công lô trái phiếu mã MSNH2227007 trị giá 1.700 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm, không phải nợ thứ cấp và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của doanh nghiệp. Số tiền thu sẽ được dùng để thanh toán cho toàn bộ hoặc một phần khoản nợ 18 lô trái phiếu phát hành năm 2020.

Mới đây nhất, ngày 26/12/2022, HĐQT Tập đoàn Masan đã phê duyệt hồ sơ đăng ký cho lô trái phiếu có tổng mệnh giá 4.000 tỷ đồng, với mục đích cơ cấu lại các khoản nợ.

Cụ thể, Masan sẽ dùng 2.000 tỷ đồng huy động được để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu BondMSN022023 (mã MSN12001) với tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng đã được phát hành ngày 30/3/2020 và đáo hạn 30/3/2023.

2.000 tỷ đồng còn lại dùng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu BondMSN032023 (mã MSN12003) với tổng mệnh giá 3.000 tỷ đồng đã được phát hành ngày 12/5/2020 và đáo hạn 12/5/2023.

Số tiền thu về được dùng với mục đích nhằm tăng cường tiềm lực tài chính cho doanh nghiệp và để huy động nguồn vốn với chi phí hợp lý trên thị trường, đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn phát sinh từ hoạt động kinh doanh.

Phương Liên

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *