Doanh nghiệp 15/02/2023 09:17

Lilama 7 đối mặt với nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc

Công ty Cổ phần Lilama 7 (mã chứng khoán: LM7) có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu do lỗ ròng 3 năm liên tiếp và lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ.

Báo cáo tài chính quý IV/2022 của Lilama 7 ghi nhận khoản lỗ ròng hơn 12 tỷ đồng, lớn hơn khoản lỗ cùng kỳ năm trước là 5,3 tỷ đồng. Lũy kế năm 2022, Lilama 7 lỗ hơn 20 tỷ đồng. Đáng chú ý, đây là năm thứ 3 liên tiếp doanh nghiệp này làm ăn thua lỗ.

Tại thời điểm 31/12/2022, lỗ sau thuế chưa phân phối của Lilama 7 gần 56 tỷ đồng, vượt vốn điều lệ thực góp là 50 tỷ đồng. Trong khi đó, theo quy định, nếu tổng số lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/12/2022 và lợi nhuận sau thuế năm 2022 là số âm, LM7 sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc.

Trước đó, ngày 9/2, doanh nghiệp này thông báo miễn nhiệm chức vụ của 2 Phó tổng giám đốc là ông Lê Ngọc Phước (sinh năm 1984) và ông Nguyễn Minh Hoàng (sinh năm 1972) theo nguyện vọng cá nhân. Theo báo cáo quản trị công ty, ông Nguyễn Minh Hoàng sở hữu 21.192 cổ phiếu LM7 (tương đương 0.42%), còn ông Lê Ngọc Phước không nắm giữ cổ phiếu LM7.

Ghi Du

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *