Doanh nghiệp 20/02/2023 09:53

Quỹ Dragon Capital bán ròng 1,5 triệu cổ phiếu GEX

Ngày 17/2 vừa qua, nhóm quỹ Dragon Capital đã có thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và CTCP Tập đoàn Gelex (Mã chứng khoán: GEX) về kết quả giao dịch cổ phiếu GEX

Cụ thể, thông qua các quỹ ngoại liên quan là Amersham Industries Limited đã bán 1 triệu cổ phiếu và Vietnam Enterprise Investments Limited đã bán 500.000 cổ phiếu GEX, giảm lượng sở hữu cả nhóm 5 quỹ liên quan từ 51.748 cổ phiếu xuống 50.248 cổ phiếu, tương đương 5,9% vốn điều lệ công ty.

Giao dịch được thực hiện vào phiên ngày 15/2. Với 1,5 triệu cổ phiếu được bán ra, ước tính nhóm quỹ ngoại này thu về 19,2 tỷ đồng.

 

Quỹ Dragon Capital bán ròng 1,5 triệu cổ phiếu GEX

 

Về tình hình kinh doanh, trong quý 4/2022, tổng doanh thu của GEX chỉ đạt 7.361 tỷ đồng, giảm 21,92% so với cùng kỳ kéo theo lợi nhuận gộp giảm 14% còn 1.311 tỷ đồng.

Doanh thu thuần hợp nhất năm 2022 của GEX đạt 32.090 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ 2021 và đạt gần 90% kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 2.093 tỷ đồng, tăng 2% so với 2021 và hoành thành 80% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của GEX là 52.401 tỷ đồng, giảm 14% so với 2021, chủ yếu giảm tài sản ngắn hạn do GEX chủ động giảm tích trữ hàng tồn kho, giảm phải thu ngắn hạn và giảm các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.

Phương Liên 

Chủ đề: dragon capital Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *