Thời sự 25/10/2020 08:47

Viên chức tuyển dụng sau 1/7/2020, ký hợp đồng thế nào?

Bà Nguyễn Thị Kim Soa (Đắk Lắk) ký hợp đồng giảng dạy tại trường THCS từ ngày 25/12/2012, có đóng BHXH.

Theo Công văn số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ, bà đã được huyện xét tuyển đặc cách và trúng tuyển vào ngày 25/7/2020, nhưng chỉ được ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

Bà Soa hỏi, theo quy định thì trường hợp của bà được ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn hay hợp đồng làm việc không xác định thời hạn?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề bà Soa hỏi như sau:

Ngày 25/11/2019, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12 (Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi năm 2019). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Luật này sửa đổi, bổ sung Điều 25 của Luật viên chức thì, hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng.

Hợp đồng làm việc xác định thời hạn áp dụng đối với người được tuyển dụng làm viên chức kể từ ngày 1/7/2020, trừ trường hợp cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 58 của Luật này và người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trường hợp bà Nguyễn Thị Kim Soa, công tác tại trường THCS, ký hợp đồng lao động, giảng dạy tại trường từ ngày 25/12/2012 có đóng BHXH. Ngày 25/7/2020 bà được UBND huyện ra quyết định tuyển dụng đặc cách làm viên chức theo hướng dẫn tại Công văn số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH trước ngày 31/12/2015.

Áp dụng quy định tại Khoản 1 Điều 25 Luật Viên chức, được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 2 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020, trường hợp bà Nguyễn Thị Kim Soa được tuyển dụng vào viên chức sau ngày 1/7/2020, mà nơi làm việc không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thì được ký hợp đồng làm việc có thời hạn là đúng quy định.

(Trường hợp người được tuyển dụng làm viên chức để làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 25 Luật Viên chức, được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 2 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi năm 2019).

Theo Chinhphu.vn

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *