TPHCM: Số doanh nghiệp thành lập mới giảm mạnh hơn 12%

FICA - Tuy số lượng doanh nghiệp giảm nhiều nhưng quy mô doanh nghiệp mới thành lập năm nay lớn hơn năm trước.


Theo thông tin từ Cục Thống kê TPHCM, tính từ đầu năm đến 15/9, riêng địa bàn này đã có 16.533 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Con số này giảm  12,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số những doanh nghiệp mới "khai sinh" này có 750 doanh nghiệp tư nhân, 1.739 công ty cổ phần và 14.044 công ty TNHH. 

Tổng vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp 90.251 tỷ đồng, tăng 5,9% cùng kỳ năm trước. Như vậy tuy số lượng doanh nghiệp giảm nhiều nhưng quy mô doanh nghiệp mới thành lập năm nay lớn hơn năm trước. Tính chung qui mô vốn bình quân 1 doanh nghiệp tăng 21,3% so  cùng kỳ. 

Xét theo các khu vực kinh tế, khu vực nông lâm thủy sản 32,9% về số lượng doanh nghiệp và 2,27 lần về vốn đang ký; khu vực công nghiệp giảm 12,7% về số lượng doanh nghiệp và giảm 17,7% về vốn đăng ký; khu vực thương mại dịch vụ giảm 12% về số lượng và tăng 16,4% về vốn đăng ký.

Theo cơ quan Thuế thành phố, 8 tháng đầu năm có 17.149 doanh nghiệp ngưng nghỉ hoạt động, bằng 81,7% số doanh nghiệp tăng trong kỳ (bao gồm doanh nghiệp được cấp mã số thuế mới là 15.946 và số doanh nghiệp tái hoạt động sau thời gian ngưng nghỉ là 5.037). 

So với 8 tháng cùng kỳ, số doanh nghiệp ngưng nghỉ tăng 11,9%. Trong tổng số 17.149 doanh nghiệp ngừng hoạt động có 156 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bằng 92,3% số cùng kỳ và 16.993 doanh nghiệp ngoài nhà nước, tăng 12,3% so cùng kỳ.

Bích Diệp

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *