GRDP Thành phố Hồ Chí Minh vượt 28 tỷ USD trong 9 tháng

FICA - Với GRDP 9 tháng đầu năm đạt 593.552 tỷ đồng (theo giá thực tế), tăng trưởng trên địa bàn TPHCM đã tăng 8,9% so cùng kỳ năm trước .


Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) vừa công bố Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đầu năm với con số ước đạt 593.552 tỷ đồng (theo giá thực tế), tăng 8,9% so cùng kỳ năm trước . 

Trong 8,9% tăng trưởng chung: khu vực thương mại dịch vụ đóng góp 5,92%; khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 2,89%; khu vực nông lâm thuỷ sản 0,05%. 

Cụ thể, giá trị tăng thêm khu vực nông lâm thủy sản đạt 5.427 tỷ đồng, chiếm 0,9% GDP,  tăng 5,9%. Giá trị tăng thêm của khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 237.519 tỷ đồng chiếm 40% GDP, tăng 6,9%. Trong đó công nghiệp chiếm 35,2%, tăng 6,9%; xây dựng chiếm 4,8%, tăng 6,7%.

Giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ đạt 350.606 tỷ đồng chiếm 59,1% tăng 10,3%. Trong đó ngành thương nghiệp tăng 8,3%, ngành khách sạn nhà hàng tăng 7,7%, vận tải kho bãi 12,4% . 

Dự ước tốc độ tăng GDP cả năm 2014 đạt 9,5%. Trong đó, khu vực dịch vụ dự kiến tăng 10,9% và khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 7,5%.

Bích Diệp

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *