Hà Nội tăng trưởng 7,9% trong 9 tháng

FICA - Mức tăng trưởng tại ngành xây dựng rất cao, 9 tháng đầu năm ước tăng 9%, cao hơn cùng kỳ của hai năm trước (năm 2012 là 8,31%, và năm 2013 là 8,04%).


Theo số liệu của Cục Thống kê Hà Nội, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2014 đã tăng 7,9% so cùng kỳ năm trước.

Trong đó, giá trị tăng thêm ngành nông - lâm - thuỷ sản tăng 1,8% so cùng kỳ năm trước (đóng góp 0,1% vào mức tăng chung).  

Cơ quan thống kê cho biết, vụ mùa năm 2014 đến thời điểm hiện tại tương đối thuận lợi về thời tiết, tạo điều kiện tốt cho cây trồng phát triển. Hiện nay, lúa mùa hầu hết đã trỗ bông, đang trong giai đoạn vào hạt, chắc xanh. Trà lúa sớm đã chín, chuẩn bị cho thu hoạch. 

Về tình hình sâu bệnh,  không có phát sinh các dịch bệnh lớn. Tình hình dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như cúm gia cầm, tai xanh, lở mồm long móng và các bệnh truyền nhiễm thông thường không xảy ra, cơ bản ổn định. 

Từ đầu năm đến nay, chưa xảy ra úng ngập các cơ sở nuôi trồng thuỷ sản tập trung chăm sóc cho diện tích nuôi trồng thuỷ sản hiện có, thường xuyên  đánh tỉa và thu hoạch liên tục, nên sản lượng nuôi trồng vẫn tăng khá so với cùng kỳ. Thêm vào đó, do tiếp tục củng cố bờ bao, đê, kè phòng chống bão, úng cho những diện tích đang nuôi, thả do vậy sản lượng thuỷ sản tăng lên khá.

Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp - xây dựng tăng 8% so cùng kỳ năm trước (đóng góp 3,7% vào mức tăng chung). Sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong  9 tháng đầu năm 2014 không có biến động lớn, sản xuất vẫn duy trì đạt mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2013 trong bối cảnh chung các doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, nền kinh tế trì trệ, phục hồi chạm chạp. 

Ngành xây dựng 9 tháng đầu năm 2014 ước tăng 9%, cao hơn cùng kỳ của hai năm trước (năm 2012 là 8,31%, và năm 2013 là 8,04%). Tuy nhiên, do cơ cấu ngành này chỉ chiếm khoảng 11% trong GRDP nên đóng góp vào tăng trưởng không nhiều.

Giá trị tăng thêm các ngành dịch vụ tăng 8,4% so cùng kỳ năm trước (đóng góp 4,1% vào mức tăng chung). Thị trường bán buôn và bán lẻ không sôi động như những năm trước. Xuất khẩu có xu hướng phục hồi ở tất cả các khu vực kinh tế. Các ngành y tế, giáo dục, văn hóa tăng trưởng ổn định.

Bích Diệp

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *