Chỉ số giá giáo dục TPHCM tăng hơn 19%!

FICA - CPI tháng 9 trên địa bàn TPHCM đã tăng 1,13% so với tháng 8, tăng 1,08 điểm phần trăm so mức tăng giá của tháng 8.

Cục Thống kê TPHCM ngày 22/9 cho biết, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn trong tháng 9 đã tăng 1,13% so với tháng 8, tăng 1,08 điểm phần trăm so mức tăng giá của tháng 8.

Theo nhận định của cơ quan thống kê, nguyên nhân chủ yếu do chịu tác động của nhóm giáo dục tăng 19,02% khi các hầu hết các loại hình giáo dục của thành phố đồng loạt tăng học phí năm học 2014-2015 theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và hướng dẫn liên sở số 2949/HDLS/GDĐT-TC của sở Giáo dục và đào tạo và sở Tài chính.

Trong tháng có 5 nhóm mặt hàng tăng giá: nhóm giáo dục (+19,02%); nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình (+0,39%); nhóm may mặc mũ nón giầy dép (+0,30%); nhóm đồ uống và thuốc lá (+0,14%)  và nhóm hàng hóa dịch vụ khác (+0,04%).

Chiều ngược lại, 5 nhóm mặt hàng giảm giá: nhóm giao thông (-2,03%); nhóm nhà ở điện nước (-0,55%); nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (-0,20%); nhóm thuốc và dịch vụ y tế (-0,04%) và nhóm văn hóa giải trí du lịch (-0,02%), riêng nhóm bưu chính viễn thông không biến động. 

So với tháng 9/2013, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,16%. Trong đó, có 3 nhóm giảm giá là giao thông (-0,21%); bưu chính viễn thông (-0,96%) và văn hóa giải trí (-0,95%).Các nhóm hàng còn lại đều tăng, trong đó tăng cao nhất là giáo dục (+19,2%) và y tế (+8,53%). Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn tăng 2,92%.

So với tháng 12/2013, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,41% (chỉ số này cùng kỳ là 4,43%), 3 nhóm hàng hóa có mức giá giảm: nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD giảm 3,05%, nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,82% và nhóm văn hóa giải trí giảm 0,59%. Các nhóm còn lại đều tăng: trong đó nhóm giáo dục  tăng  18,94%, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng  1,93%; nhóm y tế tăng 8,49%.  Bình quân 1 tháng trong 9 tháng đầu năm giá tiêu dùng tăng 0,26%.

Nằm ngoài rổ tính CPI, giá vàng trên địa bàn TPHCM trong tháng 9 giảm 0,93% so với tháng trước, giảm 4,8% so với tháng 9/2013 và tăng 2,05% so tháng 12/2013. Chỉ số USD giảm 0,03% so tháng trước, tăng 0,19% so tháng 9/2013 và tăng 0,13% so tháng 12/2013. 

Bích Diệp

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *