Doanh nghiệp 13/11/2014 15:59

Thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực với 4 công ty

FICA - Cục Điều tiết điện lực đã có công văn yêu cầu các công ty tư vấn báo cáo về việc duy trì các điều kiện của giấy phép hoạt động điện lực. Tuy nhiên, các công ty không còn hoạt động tại trụ sở đăng ký.

Ngày 7/11/2014, Cục Điều tiết điện lực đã có thông báo số 21/ĐTĐL-QHCP về việc thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

Theo đó, Cục Điều tiết điện lực đã có công văn yêu cầu các công ty tư vấn báo cáo về việc duy trì các điều kiện của giấy phép hoạt động điện lực. Tuy nhiên, các công ty không còn hoạt động tại trụ sở đăng ký.

Cục Điều tiết điện lực yêu cầu các Công ty sau báo cáo đến Cục Điều tiết điện lực về việc duy trì điều kiện hoạt động và việc thay đổi trụ sở trước ngày 21/11/2014, nếu các công ty không thực hiện sẽ bị xem xét thu hồi giấy phép hoạt động điện lực theo khoản 4 Điều 16 Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Cụ thể, các 4 công ty bao gồm: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy Lợi - thủy điện Nam Việt; Công ty TNHH Tư vấn - xây dựng 89; Công ty TNHH Cơ điện Tam Thông và Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Phúc Thành.

Bích Diệp

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *