Thị trường 24/09/2022 10:03

Đề xuất xe công vụ được mua tối đa là 1,6 tỷ đồng/xe

Bộ Tài chính vừa tổ chức hội nghị trực tuyến về định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng sử dụng ô tô.

Theo quy định tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 04 về tiêu chuẩn sử dụng ô tô chức danh sẽ tiếp tục duy trì cách phân chia các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng ô tô thành 4 nhóm như quy định hiện hành và giữ nguyên chế độ sử dụng ô tô.

Trong đó, nhóm 2 có điều chỉnh lại phạm vi các chức danh, chức vụ cho phù hợp, đồng thời dự thảo quy định mỗi bậc thuộc các nhóm chức danh, chức vụ được quy định 1 mức giá mua xe tối đa khác nhau, từ cao xuống thấp (từ 1.600 triệu đồng đến 1.200 triệu đồng).

Về danh mục ô tô phục vụ công tác chung: Dự thảo Nghị định đã chuyển ô tô bán tải, ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù (thực chất là ô tô từ 4 đến 16 chỗ thông thường) từ xe chuyên dùng (theo quy định tại Nghị định số 04) sang ô tô phục vụ công tác chung để quy định cụ thể định mức, tối ưu hóa mục đích sử dụng và tần suất sử dụng ô tô (vừa sử dụng để đi họp, đi công tác, vừa sử dụng cho nhiệm vụ đặc thù).

Về giá mua ô tô phục vụ công tác chung, quy định đã được duy trì từ năm 2010 cho đến nay. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, để đảm bảo an toàn cho xe và người sử dụng xe, việc điều chỉnh giá mua ô tô phục vụ công tác chung là cần thiết.

Qua khảo sát giá mua mới xe ô tô năm 2010 và năm 2022 của dòng xe được sử dụng phổ biến để phục vụ công tác chung, dự thảo Nghị định quy định mức giá mua xe loại 1 cầu tối đa là 950 triệu đồng/xe; trường hợp cần trang bị loại ô tô 7-8 chỗ 2 cầu, mức giá tối đa là 1.300 triệu đồng/xe; xe từ 12-16 chỗ ngồi, mức giá tối đa là 1.600 triệu đồng/xe.

Để bảo đảm đúng tính chất chuyên dùng của ô tô, dự thảo Nghị định giữ lại 5/7 loại xe chuyên dùng quy định tại Nghị định số 04 gồm: ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế; ô tô có kết cấu đặc biệt; xe gắn thiết bị chuyên dùng hoặc gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật; ô tô tải; ô tô trên 16 chỗ ngồi.

Bên cạnh đó, Nghị định chuyển 2 loại xe có tính chất lưỡng tính (xe bán tải và ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù) sang ô tô phục vụ công tác chung.

Việc quyết định sử dụng theo phương thức nào sẽ do các Bộ, ngành, địa phương căn cứ nhu cầu sử dụng ô tô và điều kiện thực tế để quyết định cho phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Ghi Du

Chuyên mục: Thị trường

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *