Doanh nghiệp 14/02/2024 15:39

Quốc Cường Gia Lai chỉ hoàn thành 18% kế hoạch lợi nhuận năm

Quốc Cường Gia Lai lãi lớn trong quý IV, giúp cải thiện lợi nhuận cả năm.

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023.

Trong quý IV, doanh thu thuần đạt gần 155 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ bất động sản bất ngờ tăng mạnh, gấp 3,7 lần, đạt 71 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu.

Các loại chi phí lãi vay, chi phí bán hàng được tiết giảm đáng kể góp phần giúp Quốc Cường Gia Lai lãi 13,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 10 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý IV đã đóng góp lớn trong bức tranh lợi nhuận cả năm của doanh nghiệp. Cả năm, công ty lãi trước thuế hơn 9 tỷ đồng đồng, giảm 68% so với năm trước và chỉ hoàn thành 18% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ hơn 12,2 tỷ đồng, giảm 46% so với năm trước.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 4% so với đầu năm, đạt 9.585 tỷ đồng. Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất, ở mức gần 7.000 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả giảm 7%, còn hơn 5.236 tỷ đồng. Trong đó, 4.292 tỷ đồng là các khoản phải trả ngắn hạn khác, gồm 2.883 tỷ đồng tiền nhận của Sunny Island cho dự án Phước Kiển và các dự án khác.

Khổng Chiêm

Chủ đề: Quốc Cường Gia Lai Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *