Chứng Khoán 10/11/2022 20:23

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam đã đăng ký tham gia WFE

Thông tin từ Sở GDCK Việt Nam (VNX) cho biết, hiện nay, VNX đã đăng ký tham gia làm thành viên chính thức của tổ chức Liên đoàn các Sở GDCK thế giới (World Federation of Exchanges - WFE) thay thế cho Sở GDCK TPHCM.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX), ngày 22/4, VNX đã trở thành thành viên của Liên đoàn các Sở GDCK châu Á và Châu Đại Dương (AOSEF). AOSEF là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập từ năm 1990, hiện bao gồm 17 thành viên là các Sở GDCK trong khu vực. Tham gia AOSEF, VNX có cơ hội chia sẻ trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý, tổ chức, vận hành thị trường. Đây là bước đi đầu tiên và quan trọng trong chủ trương từng bước hội nhập quốc tế của VNX.

VNX đã tham gia làm thành viên của 3 tổ chức quốc tế.

Ngày 15/9, VNX trở thành thành viên của Diễn đàn thị trường Trái phiếu ASEAN – ABMF. ABMF là diễn đàn bao gồm các chuyên gia, tổ chức tài chính của 10 nước ASEAN cùng Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (ASEAN +3), được các Bộ trưởng Tài chính ASEAN+3 thành lập vào tháng 5/2010. Theo VNX, việc tham gia ABMF giúp đơn vị này có cơ hội chia sẻ trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý, tổ chức, vận hành thị trường trái phiếu.

Kế đến, vào ngày 30/9, VNX trở thành thành viên của Hiệp hội các Sở GDCK khu vực ASEAN - ASEAN Exchange. Hiệp hội các Sở GDCK ASEAN được thành lập dựa trên cơ sở hợp tác đa phương giữa các sở giao dịch chứng khoán từ 6 quốc gia trong khu vực ASEAN, bao gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Singapore.

Hiện nay, VNX đã đăng ký tham gia làm thành viên chính thức của tổ chức Liên đoàn các Sở GDCK thế giới (World Federation of Exchanges - WFE) thay thế cho Sở GDCK TPHCM (HoSE). Sau khi VNX tham gia làm thành viên chính thức, HoSE và Sở GDCK Hà Nội (HNX) cũng được hưởng những lợi ích như tư cách thành viên chính thức.

Như vậy, VNX đã tham gia làm thành viên của 3 tổ chức quốc tế và đang trong quá trình gia nhập WFE.

Tham gia vào các tổ chức quốc tế này, VNX có cơ hội chia sẻ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý vận hành sở giao dịch chứng khoán, thị trường chứng khoán, thể chế hóa hợp tác khu vực, thúc đẩy hội nhập các thị trường chứng khoán của khu vực ASEAN.

Sự kiện này được cho là đặt nền móng cho vị thế và hình ảnh của VNX trong khu vực, giúp hướng tới thể chế hóa hợp tác khu vực và thúc đẩy hội nhập các thị trường chứng khoán của châu Á.

Bích Diệp 

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *