Tìm kiếm

Chủ đề : novaland

Novaland dùng vốn góp đảm bảo khoản vay 3.600 tỷ đồng cho công ty con

24/11/2023

Công ty Bất động sản Đà Lạt Valley được công ty mẹ Novaland đảm bảo nghĩa vụ cho khoản vay 3.600 tỷ đồng.

Novaland được giao đất dự án Aqua City ở Đồng Nai

15/11/2023

Diện tích đất được giao khoảng 54ha, được Novaland đánh giá là một bước thủ tục rất quan trọng để chủ đầu tư tiếp tục triển khai dự án.

Novaland chưa có 165 tỷ đồng trả gốc, lãi trái phiếu

05/10/2023

Nguyên nhân do Novaland chưa thu xếp đủ nguồn thanh toán.

Novaland chưa có 165 tỷ đồng trả gốc, lãi trái phiếu

05/10/2023

Nguyên nhân do Novaland chưa thu xếp đủ nguồn thanh toán.

2 cổ đông lớn nhất của Novaland tiếp tục bị bán giải chấp cổ phiếu

07/09/2023

Diamond Properties và Novagroup vừa có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu NVL gửi Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL), Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2 cổ đông lớn nhất của Novaland tiếp tục bị bán giải chấp cổ phiếu

07/09/2023

Diamond Properties và Novagroup vừa có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu NVL gửi Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL), Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Novaland chậm trả lãi trái phiếu, muốn thanh toán bằng bất động sản

23/08/2023

Khoản chậm thanh toán lãi trái phiếu gần 7,56 tỷ đồng được Novaland cho biết sẽ dùng bất động sản để thanh toán khoản lãi này cho trái chủ.

Novaland chậm trả lãi trái phiếu, muốn thanh toán bằng bất động sản

23/08/2023

Khoản chậm thanh toán lãi trái phiếu gần 7,56 tỷ đồng được Novaland cho biết sẽ dùng bất động sản để thanh toán khoản lãi này cho trái chủ.

NovaGroup bán gần 100 triệu cổ phiếu NVL

30/12/2022

Cổ đông lớn nhất tại Novaland đã bán lượng lớn cổ phần, thu về hàng nghìn tỷ đồng và giảm tỷ lệ sở hữu về dưới 30% vốn.

NovaGroup bán gần 100 triệu cổ phiếu NVL

30/12/2022

Cổ đông lớn nhất tại Novaland đã bán lượng lớn cổ phần, thu về hàng nghìn tỷ đồng và giảm tỷ lệ sở hữu về dưới 30% vốn.

Novaland tiếp tục mua lại thêm trăm tỷ đồng trái phiếu trước hạn

22/12/2022

Chỉ trong 2 ngày, Novaland công bố mua lại tổng cộng hơn 200 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Lô trái phiếu do Novaland mua lại trước hạn dự kiến đáo hạn vào năm 2023, có tổng giá trị 1.000 tỷ đồng.

Novaland tiếp tục mua lại thêm trăm tỷ đồng trái phiếu trước hạn

22/12/2022

Chỉ trong 2 ngày, Novaland công bố mua lại tổng cộng hơn 200 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Lô trái phiếu do Novaland mua lại trước hạn dự kiến đáo hạn vào năm 2023, có tổng giá trị 1.000 tỷ đồng.