Doanh nghiệp 14/12/2023 15:51

Novaland đổi ý, chỉ muốn huy động 13.700 tỷ đồng

Thay vì muốn huy động 29.250 tỷ đồng, Novaland giảm kế hoạch phát hành xuống còn 13.700 tỷ đồng. Doanh nghiệp giải thích nhằm tăng khả năng hấp thụ cổ phiếu phát hành thêm và giảm tỷ lệ pha loãng.

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) vừa công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, trong đó có việc điều chỉnh kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ, cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP). Trước đó, các kế hoạch này đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 hồi tháng 3.

Về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Novaland điều chỉnh giảm số lượng dự kiến phát hành từ 1,95 tỷ cổ phiếu xuống còn 1,17 tỷ cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 10:6 thay vì 1:1. Giá chào bán không thay đổi, tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số tiền dự kiến thu về hơn 11.700 tỷ đồng, Novaland muốn tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ đến hạn của công ty; thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên; thanh toán chi phí vận hành chung và thực hiện các dự án do công ty làm chủ đầu tư.

Về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, công ty dự kiến chào bán tối đa 200 triệu cổ phiếu thay vì 975 triệu cổ phiếu như kế hoạch ban đầu.

Đối tượng phát hành là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (tối đa 5 nhà đầu tư) và không còn nhà đầu tư chiến lược. Giá phát hành vẫn giữ nguyên, không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Với 2.000 tỷ đồng dự kiến thu được từ phương án này, Novaland dự kiến dùng để đầu tư góp thêm vốn vào công ty con để tái cơ cấu nơ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn; thực hiện các dự án mà công ty con là chủ đầu tư; thanh toán các khoản thuế và phải nộp Nhà nước của công ty con và bổ sung vốn lưu động.

Như vậy, từ kế hoạch ban đầu muốn huy động 29.250 tỷ đồng, Novaland giảm xuống còn 13.700 tỷ đồng. Theo giải thích từ doanh nghiệp, các đề xuất giảm số lượng bên trên là nhằm tăng khả năng hấp thụ cổ phiếu phát hành thêm và giảm tỷ lệ pha loãng giá cổ phiếu.

Với phương án chào bán ESOP, Novaland giữ nguyên số lượng tối đa 1,5% số cổ phần đang lưu hành của công ty tại thời điểm phát hành với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, thời gian thực hiện được gia hạn đến hết năm 2024 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT thay vì năm 2022 và năm 2023. Đối tượng phát hành là thành viên HĐQT, người lao động của công ty và công ty con theo danh sách do HĐQT phê duyệt.

Novaland còn xin ý kiến cổ đông thông qua việc sử dụng các bất động sản thuộc sở hữu của công ty để đảm bảo cho Công ty TNHH Delta Valley - Bình Thuận (công ty con) thực hiện đúng các điều khoản đã ký kết trong các hợp đồng mua bán cho các sản phẩm thuộc các phân khu đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán của dự án NovaWorld Phan Thiết với khách hàng. Tổng giá trị hợp đồng khoảng 2.800 tỷ đồng.

Ngoài ra, Novaland trình cổ đông xin ý kiến liên quan đến chủ trương phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ cho các khoản nợ phù hợp và trình cổ đông thỏa thuận khung bồi hoàn nhằm xác lập nguyên tắc bồi hoàn cho tất cả các bên khi sử dụng tài sản là bất động sản, cổ phiếu, vốn góp tại doanh nghiệp khác và các tài sản khác.

Khổng Chiêm

Chủ đề: novaland Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *