Thời sự 05/11/2018 13:16

Vì sao tiếp tục tạm dừng mua ô tô công?

Nguồn kinh phí mua xe được sắp xếp, bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 được cấp có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị đảm bảo phù hợp theo quy định.

Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 12008/2018 hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương về một số nội dung liên quan đến việc mua ô tô phục vụ công tác năm 2018.

Theo đó, tiếp tục tạm dừng việc mua sắm ô tô chức danh, ô tô phục vụ công tác chung, ô tô chuyên dùng trong năm 2018 theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ cho đến khi nghị định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô được Chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành.

Riêng đối với trường hợp cụ thể các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực hiện phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu; đăng thông báo mời thầu; đóng thầu, mở thầu; phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; thương thảo và ký kết hợp đồng trước ngày 1-1-2018 thì được tiếp tục thực hiện các thủ tục mua sắm theo quy định của pháp luật.

Nguồn kinh phí mua xe được sắp xếp, bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 được cấp có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Số xe này sẽ được tính vào số ô tô của cơ quan, đơn vị để sắp xếp lại, xử lý theo quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô sau khi nghị định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô được Chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, chủ tịch UBND cấp tỉnh xác định và chịu trách nhiệm về sự phù hợp của việc mua ô tô với các quy định áp dụng trước 1-1-2018 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô.

Kho bạc Nhà nước chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các cấp thực hiện kiểm soát chi ngân sách nhà nước cho việc mua sắm xe ô tô theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn tại công văn này.

Theo Minh Long
Pháp luật TPHCM

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *