Chính phủ vay thêm 8.300 tỷ đồng trong tháng 10 qua trái phiếu

Lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 4,02-5,05%/năm, 10 năm trong khoảng 4,85-4,95%/năm, 15 năm trong khoảng 5,00-6,00%/năm.

Theo báo cáo của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, trong tháng 10/2018, đơn vị này đã tổ chức 26 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 8.306 tỷ đồng trái phiếu, giảm 60% so với tháng 9/2018.

Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 5.366 tỷ đồng và Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 2.940 tỷ đồng.

Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu tháng 10  đạt 30,5%. Khối lượng đặt thầu của tháng 10 gấp 1,82 lần khối lượng gọi thầu.

Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 4,02-5,05%/năm, 10 năm trong khoảng 4,85-4,95%/năm, 15 năm trong khoảng 5,00-6,00%/năm.

So với tháng 9/2018, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước tăng trên các kỳ hạn: 10 năm (tăng 0,15%/năm), 15 năm (tăng 0,13%/năm).

STT

Kỳ hạn
trái phiếu

Số đợt
đấu thầu

GT gọi thầu

GT đăng ký

GT trúng thầu

Vùng LS
đặt thầu (%/Năm)

Vùng LS trúng thầu (%/Năm)

1

5 Năm

6

8.100.000.000.000

21.730.000.000.000

1.475.000.000.000

4 - 6,1

4,02 - 5,05

2

7 Năm

1

500.000.000.000

1.850.000.000.000

0

4,49 - 5,3

0 - 0

3

10 Năm

7

7.290.000.000.000

10.866.000.000.000

2.666.000.000.000

4,77 - 6,4

4,85 - 4,95

4

15 Năm

9

9.840.000.000.000

13.887.000.000.000

4.165.000.000.000

5 - 8

5 - 6

5

20 Năm

1

500.000.000.000

250.000.000.000

0

5,9 - 6

0 - 0

6

30 Năm

2

1.000.000.000.000

1.000.000.000.000

0

5,85 - 7,5

0 - 0

Tổng

26

27.230.000.000.000

49.583.000.000.000

8.306.000.000.000

 

 

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 10/2018, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 506 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 55,7 nghìn tỷ đồng, giảm 19,1% về giá trị so với tháng 9/2018.

Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 893 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 89,3 nghìn tỷ đồng, tăng 9% về giá trị so với tháng 9/2018.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 1,3 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của NĐTNN đạt hơn 1,9 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch bán repo của NĐTNN đạt 149 tỷ đồng, không có giao dịch mua repo của NĐTNN.

Mai Chi

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *