Hơn 60.000 doanh nghiệp “khai sinh” từ đầu năm

FICA - Trong 10 tháng/2014, cả nước có 60.023 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 352.500 tỷ đồng, giảm 6,5% về số doanh nghiệp nhưng tăng 9,5% về số vốn đăng ký.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng 10/2014, cả nước có tổng cộng 6.831 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký đạt 32.100 tỷ đồng, tăng 19% về số doanh nghiệp và tăng 5,1% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp trong tháng đạt 4,7 tỷ đồng, giảm 11,3% so với tháng trước. Số lao động của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng là 87.900 người, tăng 1,5% so với tháng trước.

Trong tháng có 1.131 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 19,3% so với tháng trước. Có 7.141 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động, tăng 57%, bao gồm 703 doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục giải thể; 1.058 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 5.380 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Trong 10 tháng năm 2014, cả nước có 60.023 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 352.500 tỷ đồng, giảm 6,5% về số doanh nghiệp và tăng 9,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng đạt 5,9 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2013. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng là 883.200 người, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, mặc dù vẫn chưa thực sự thoát khỏi khó khăn nhưng xét trên khía cạnh quy mô, doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng năm 2014 có chất lượng hơn so với cùng kỳ năm 2013.

Cơ quan thống kê cho rằng, quá trình đào thải mạnh mẽ trong năm 2014 đã sàng lọc những doanh nghiệp thực sự có chất lượng với việc chủ động tìm kiếm cơ hội kinh doanh để mở rộng quy mô hoạt động.

Cụ thể, trong 10 tháng, tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm của cả nước vào nền kinh tế là 827.000 tỷ đồng, bao gồm 352.500 tỷ đồng của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 474.500 tỷ đồng của doanh nghiệp thay đổi tăng vốn.

Trong 10 tháng, tình hình đăng ký doanh nghiệp phân tách rõ thành ba xu hướng chính:

Ngành có xu hướng tốt lên khi có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng, trong khi doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động giảm so với cùng kỳ năm 2013 (ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống tương ứng tăng 7,9% và giảm 16,8%...).

Một số ngành có sự tái cơ cấu mạnh mẽ, thể hiện qua biến động tăng số lượng doanh nghiệp gia nhập cũng như số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, ngành bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy tăng 58,5% về số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và tăng 25,8% về số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Ngành xây dựng tăng 28% và tăng 2,7%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 21,3% và tăng 2,7%. Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,2% và tăng 8,2%; kinh doanh bất động sản tăng 0,7% và tăng 9,7%.

Một số ngành vẫn gặp khó khăn so với cùng kỳ năm trước như y tế và hoạt động trợ giúp xã hội giảm 15,5% về số doanh nghiệp thành lập mới và tăng 11,2% về số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động. Tương tư, ngành khai khoáng giảm 8,5% và tăng 7,8%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm giảm 2,5% và tăng 8%.

Bích Diệp

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *