Nhập siêu Trung Quốc hơn 23 tỷ USD từ đầu năm

FICA - Trong khi đó, nhờ xuất siêu của khu vực FDI đạt 13,8 tỷ USD nên 10 tháng, cả nước xuất siêu đạt 1,87 tỷ USD. Khu vực trong nước tiếp tục nhập siêu mạnh gần 12 tỷ USD.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng 9/2014 đạt 12,6 tỷ USD, cao hơn 234 triệu USD so với số ước tính, trong đó điện thoại các loại và linh kiện cao hơn 144 triệu USD. Điện tử máy tính và linh kiện cao hơn 52 triệu USD; thủy sản và hàng dệt may cùng cao hơn 42 triệu USD; gạo thấp hơn 42 triệu USD; giày dép thấp hơn 39 triệu USD.

Sang tháng 10, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 13,2 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng trước, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 8,9 tỷ USD, tăng 2,8%; khu vực kinh tế trong nước đạt 4,3 tỷ USD, tăng 8,2% với kim ngạch một số mặt hàng chiếm tỷ trọng cao có mức tăng khá.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may tăng 8,2%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 22,2%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 8,4%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 10 tăng 5,5%, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 2,5%.

Tính chung 10 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 123,1 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 40,6 tỷ USD, tăng 12,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 82,5 tỷ USD, tăng 13,6%.

Trong 10 tháng, các mặt hàng chủ lực vẫn đạt mức tăng trưởng xuất khẩu tốt. Điện thoại các loại và linh kiện đạt 19,2 tỷ USD, tăng 6,9%; hàng dệt may đạt 17,6 tỷ USD, tăng 19,3%; giày dép đạt 8,2 tỷ USD, tăng 23,1%; thủy sản đạt 6,5 tỷ USD, tăng 20,6%; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 5,9 tỷ USD, tăng 20,3%. Do giá cao su xuất khẩu bình quân giảm 36% so với cùng kỳ năm trước nên kim ngạch xuất khẩu cao su đạt 1,5 tỷ USD, giảm 25,4%.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 10 tháng năm nay, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất với 23,4 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2013. Tiếp theo là EU đạt 22,6 tỷ USD, tăng 12,8%; ASEAN đạt 15,5 tỷ USD, tăng 0,5%; Trung Quốc đạt 12,5 tỷ USD, tăng 16,2%; Nhật Bản đạt 12,3 tỷ USD, tăng 10,9%; Hàn Quốc đạt 6,1 tỷ USD, tăng 10,9%.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện tháng 9/2014 đạt 13,2 tỷ USD, cao hơn 216 triệu USD so với số ước tính, trong đó điện tử máy tính và linh kiện cao hơn 205 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện cao hơn 84 triệu USD; xăng dầu thấp hơn 65 triệu USD; vải thấp hơn 43 triệu USD.

Về nhập khẩu, kim ngạch hàng hóa trong tháng 10/2014 đạt 13,6 tỷ USD, tăng 2,9% so với tháng trước, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8 tỷ USD, tăng 1,2%; khu vực kinh tế trong nước đạt 5,6 tỷ USD, tăng 5,5%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng Mười tăng 8,8%, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 12,1%; khu vực kinh tế trong nước tăng 4,5%.

Tính chung 10 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 121,2 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 68,7 tỷ USD, tăng 10,7%; khu vực kinh tế trong nước đạt 52,5 tỷ USD, tăng 12%.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 10 tháng, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch đạt 35,6 tỷ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2013, nhập siêu từ Trung Quốc ước tính đạt 23,1 tỷ USD, tăng 17,6%.

Tiếp theo là ASEAN đạt 19 tỷ USD, tăng 6,6%; Hàn Quốc đạt 17,1 tỷ USD, tăng 2,7%; Nhật Bản đạt 10,3 tỷ USD, tăng 7,9%; EU đạt 7,5 tỷ USD, giảm 3,3%.

Do tháng 9 nhập siêu 582 triệu USD, tháng Mười nhập siêu 400 triệu USD nên xuất siêu 10 tháng còn 1,87 tỷ USD. Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) vẫn xuất siêu ở mức khá cao với 13,82 tỷ USD, khu vực trong nước tiếp tục nhập siêu với 11,95 tỷ USD.

Tổng cục Thống kê đánh giá, mặc dù 10 tháng qua vẫn xuất siêu nhưng hoàn toàn thuộc vào khu vực FDI và chủ yếu dựa trên hàng hóa gia công lắp ráp từ nguyên liệu nhập khẩu. Thực trạng này cho thấy hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa mang lại giá trị gia tăng chưa cao và thiếu bền vững.

Bích Diệp

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *