Phó Thủ tướng yêu cầu giám sát, công khai lương lãnh đạo DNNN

FICA - Theo yêu cầu của Thủ tướng, hoạt động kiểm tra, giám sát, công khai tiền lương, thu nhập của viên chức quản lý DNNN sẽ được tăng cường.

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh liên quan đến cơ chế tiền lương đối với chức danh quản lý chủ chốt trong doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và chính sách đối với người lao động dôi dư trong quá trình tái cơ cấu DNNN.

Theo đó, tại văn bản này, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra, giám sát, công khai tiền lương, thu nhập của viên chức quản lý DNNN theo quy định của Chính phủ.

Đồng thời hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, quy trình, thủ tục về chính sách lao động dôi dư khi thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên do Nhà nước làm chủ sử hữu và Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động để báo cáo, đề xuất với Chính phủ kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định; tiếp tục hướng dẫn và đôn đốc các doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương và chuyển xếp lương theo quy định của Bộ luật lao động.

Cơ quan này cũng được yêu cầu phải hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo đúng trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình Chính phủ xem xét trong quý IV/2014.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ khẩn trương xây dựng tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của viên chức quản lý và người đại diện phần vốn Nhà nước làm cơ sở để xác định mức tiền lương, tiền thưởng của các chức danh này, trình Chính phủ trong quý I/2015.

Phó Thủ tướng đề nghị Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam chỉ đạo Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức công đoàn cơ sở tăng cường công tác phối hợp, giám sát việc thực hiện của doanh nghiệp về xây dựng thang, bảng lương, quy chế trả lương, tiền thưởng của doanh nghiệp, việc phân phối tiền lương, tiền thưởng đối với viên chức quản lý doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ đối với người lao động trong quá trình sắp xếp lao động ở doanh nghiệp nhà nước, tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ công đoàn trong các doanh nghiệp được sắp xếp, cổ phần hóa.

Bích Diệp

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *