Nhiều tài liệu ngành LĐTB&XH là "Tuyệt mật", "Tối mật"

FICA - Mức độ “Tuyệt mật” này áp dụng với các tin, tài liệu về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội liên quan đến chiến lược bảo vệ Tổ quốc chưa công bố.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Theo đó, các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại chưa công bố được xếp vào danh mục bí mật nhà nước độ “Tuyệt mật”.

Mức độ “Tuyệt mật” này cũng áp dụng với các tin, tài liệu về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội liên quan đến chiến lược bảo vệ Tổ quốc chưa công bố; các văn bản có sử dụng tin, tài liệu thuộc Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật của các cơ quan, tổ chức khác.

Trong khi đó, danh mục có mức độ Tối mật của ngành cũng được nêu rõ, bao gồm nội dung các cuộc đàm phán thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội chưa công bố; những tin của nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế chuyển giao cho Việt Nam liên quan đến lĩnh vực lao động, người có công và xã hội chưa công bố hoặc không công bố.

Bên cạnh đó, tình hình và số liệu tuyệt đối, không công bố hoặc chưa công bố về người hoạt động cách mạng trước ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945; liệt sỹ; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị đích bắt tù đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; người có công giúp đỡ cách mạng đều là “Tối mật”.

Quyết định này cũng quy định rõ mức “tối mật” với các tin, tài liệu và số liệu mộ liệt sỹ, công trình ghi công liệt sỹ và kế hoạch di chuyển mộ liệt sỹ làm nghĩa vụ quốc tế không công bố hoặc chưa công bố. Các công trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì liên quan đến an ninh, quốc phòng, đối ngoại chưa công bố.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ 5/11/2014 thay thế Quyết định số 91/2004/QĐ-TTg ngày 24/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bích Diệp

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *