Hà Nội sẽ xử lý 71 vụ việc gây ô nhiễm môi trường

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 1883/UBND-ĐT yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo kết quả chỉ đạo kiểm tra, xử lý về thông tin phản ánh kiến nghị về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng.


Theo đó, UBND TP. Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát danh sách 71 vụ việc do Tổng cục Môi trường tiếp nhận qua đường dây nóng để kiểm tra, kết luận, xử lý theo thẩm quyền các vụ việc trên địa bàn quản lý và báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND TP và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đúng quy định.

Hà Nội cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát môi trường) trên cơ sở danh sách 71 vụ việc do Tổng cục Môi trường cung cấp và danh sách thông tin tiếp nhận qua đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường, có văn bản đôn đốc và yêu cầu UBND quận, huyện, thị xã xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ gây phát sinh ô nhiễm môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, hướng dẫn biện pháp khắc phục nhưng cố tình không chấp hành, tiếp tục vi phạm thì tiến hành thanh tra, kiểm tra, điều tra, kết luận và xử lý nghiêm đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường theo theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

UBND TP cũng yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã, nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng về kết quả tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường trên địa bàn quản lý; kết quả giải quyết những vụ việc thuộc thẩm quyền về UBND TP thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.

Nguyễn Mạnh

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *