Thời sự 06/05/2018 08:53

Lợi nhuận “ông lớn” ngành dược sụt giảm trong quý I

Tổng công ty Dược Việt Nam báo lãi sau thuế hơn 38 tỷ đồng trong quý I, giảm 30% so với cùng kỳ.

Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP (mã CK: DVN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018.

Báo cáo cho thấy, doanh thu quý I đạt 1.370 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 1.377 tỷ đồng năm trước. 

Trong đó, doanh thu tài chính đạt 14,2 tỷ đồng, giảm 2,6 tỷ đồng so với cùng kỳ. Chủ yếu do giảm từ nguồn thu lãi tiền gửi ngân hàng. Trong khi đó cổ tức được nhận về 5,4 tỷ đồng, tăng 4,8 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Chi phí tài chính trong quý I của DVN tăng mạnh, từ 20 tỷ đồng cùng kỳ năm trước lên 30,8 tỷ đồng trong năm nay. Trong đó chi lãi vay tăng đên 4 tỷ đồng và công ty ghi nhận trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính hơn 6 tỷ đồng.

Kết quả, Tổng công ty Dược Việt Nam còn lãi sau thuế hơn 38 tỷ đồng trong quý I, giảm 30% so với cùng kỳ. 

Trước đó, Tổng công ty Dược Việt Nam đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2017 với kết quả doanh thu thuần trong quý đạt 1.844 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu từ sau cổ phần hóa lên trên 6.800 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt được riêng trong quý 4 trên 66,6 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận sau thuế từ sau cổ phần hóa kên 255,6 tỷ đồng. Năm tài chính đầu tiên sau cổ phần hóa của Dược Việt Nam được tính từ 8/12/2016 đến hết ngày 31/12/2017.

Tổng tài sản của DVN tính đến hết quý I/2018 là 6.252 tỷ đồng, tăng gần 140 tỷ đồng so với con số đầu năm. Trong đó chủ yếu là tài sản ngắn hạn, chiếm 4.263 tỷ đồng.

Nguyễn Mạnh

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *