Bộ Tài nguyên và Môi trường lên tiếng sau kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, đây là hoạt động thanh tra định kỳ theo kế hoạch nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư; không phải thanh tra vụ việc cụ thể khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm.

Theo thông cáo phát đi sáng 5/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết vừa qua một số tờ báo điện đã đưa tin công tác quản lý vốn đầu tư công tại Bộ Tài nguyên và Môi trường theo Kết luận thanh tra của Bộ Tài chính.

 Trong đó, việc đưa thông tin với nội dung nhấn mạnh "nhiều vi phạm", "đụng đâu sai đó" trên 1 số báo đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín, tâm lý chung của cán bộ công nhân viên ngành Tài nguyên môi trường và gây dư luận không tốt về hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian qua.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, đây là hoạt động thanh tra định kỳ theo kế hoạch nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư; không phải thanh tra vụ việc cụ thể khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm.

Trong quá trình thanh tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo, giải trình cụ thể về các nội dung của từng dự án và đã được Thanh tra Bộ Tài chính tiếp thu và được thể hiện trong kiến nghị của Kết luận Thanh tra đối với các thiếu sót và biện pháp khắc phục; trong đó chủ yếu là thiếu sót về trình tự thủ tục, thời gian, không phải là vi phạm về sử dụng, chi sai nguồn vốn, gây ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước.

Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định: Thanh tra Bộ Tài chính cũng không phát hiện có tham nhũng, thất thoát, lãng phí vốn và tài sản của nhà nước tại Bộ Tài nguyên và Môi trường qua đợt thanh tra này.

Bộ Tài nguyên và Môi trường lý giải năm 2016 là năm đầu thực hiện xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định của Luật Đầu tư công. Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ TN-MT gặp nhiều lúng túng, phải nhiều lần điều chỉnh dự án theo tổng nguồn vốn được thông báo nên việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án mở mới chưa kịp thời so với yêu cầu.

Tuy vậy, đối với 7 dự án của Bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường được nêu trong kết luận thanh tra, tất cả đã được phê duyệt và trình cấp có thẩm quyền đúng theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 7/7/2017. Các dự án này đã đảm bảo yêu cầu, được Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ KHĐT giao kế hoạch trung hạn đợt 2 (ngày 29/8/2017). Vì vậy, theo Bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, kết luận thanh tra về việc trình cấp có thẩm quyền giao vốn chưa đúng quy định thực chất là chưa đúng tiến độ về mặt thời gian theo hướng dẫn.

Về kết luận bàn giao thiết bị không tuân thủ quyết định phê duyệt dự án, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết các đơn vị sự nghiệp của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam được đầu tư thiết bị từ dự án để thực hiện công tác điều tra cơ bản về địa chất, khoáng sản.

Khi hoàn thành mua sắm, do một số đơn vị của Tổng cục được giao thực hiện nhiệm vụ mới của Chính phủ cần có ngay thiết bị để triển khai, nên Tổng cục đã điều chuyển một số thiết bị thi công hiện trường cho một số đơn vị khác thuộc Tổng cục.

Việc điều chuyển này, Tổng cục Địa chất Khoáng sản đã nhận thiếu sót chưa thực hiện báo cáo cấp thẩm quyền chấp thuận trước khi thực hiện. Hoạt động này không gây thất thoát hoặc lãng phí tài sản và ngân sách nhà nước. .

Liên quan đến duyệt chi những khoản chi không thuộc nhiệm vụ của vốn đầu tư xây dựng số tiền 48,6 tỷ đồng, Bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng việc bố trí kinh phí thường xuyên chỉ được sử dụng khi các trạm quan trắc đi vào vận hành chính thức.

Vì vậy, trong quá trình vận hành thử nghiệm vẫn sử dụng nguồn vốn từ đầu tư dự án, chưa bố trí kinh phí thường xuyên. Những khoản chi này phù hợp với yêu cầu về tính đặc thù trong đầu tư, xây dựng các trạm quan trắc về tài nguyên và môi trường, không chi sai chế độ, hoặc gây thất thoát nguồn vốn.

Về một số nội dung khác Thanh tra Bộ Tài chính đã chỉ ra còn thiếu sót, khiếm khuyết theo mức độ nhất định tại các đơn vị và chủ đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu và yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị liên quan nghiêm túc kiểm điểm và thực hiện theo kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính, trong đó giảm dự toán đối với các dự án đang thực hiện số tiền là gần 2,4 tỷ đồng và thu hồi nộp ngân sách số tiền trên 130 triệu đồng. Việc khắc phục các thiếu sót nêu trên sẽ được tổng hợp gửi Bộ Tài chính theo yêu cầu trước ngày 30/6/2018.

Nguyễn Mạnh

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *