Đà xuất khẩu nửa đầu tháng 9 chững lại

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 9 giảm 25,7% so với thực hiện của nửa cuối tháng 8.

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 9 năm nay đạt 26,34 tỷ USD, giảm 25,7% (tương ứng giảm 9,09 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 8. Trong nửa đầu tháng 9, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 845 triệu USD song tính từ đầu năm đến 15/9 thì vẫn thặng dư 4,64 tỷ USD.  

Luỹ kế, tổng giá trị xuất nhập khẩu của cả nước đến hết 15/9 đạt trên 526 tỷ USD, tăng 71,46 tỷ USD, tương đương tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tổng giá trị xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 364,89 tỷ USD, tăng 15,9% (tương ứng tăng tới 49,93 tỷ USD); của khối doanh nghiệp trong nước là 161,15 tỷ USD, tăng 15,4% (tương ứng tăng 21,53 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Về xuất khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu nửa đầu tháng 9 đạt 12,75 tỷ USD, giảm 35,3% (tương ứng giảm 6,95 tỷ USD về số tuyệt đối) so với nửa cuối tháng 8. Tuy nhiên tính đến hết 15/9 thì tổng giá trị xuất khẩu vẫn đạt trên 265,3 tỷ USD, tăng 40,14 tỷ USD, tương ứng 17,8% so với cùng kỳ 2021. 

Một số nhóm hàng giảm của nửa đầu tháng 9 gồm có: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 1,17 tỷ USD, tương ứng giảm 38,2%; điện thoại các loại & linh kiện giảm 1,07 tỷ USD, tương ứng giảm 31,5%; hàng dệt may giảm 980 triệu USD, tương ứng giảm 44,8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 751 triệu USD, tương ứng giảm 29,7%...

Trong đó, một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 7,3 tỷ USD, tương ứng tăng 29,7%; hàng dệt may tăng 5,35 tỷ USD, tương ứng tăng 24,1%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 4,84 tỷ USD, tương ứng tăng 14,3%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 4,7 tỷ USD, tương ứng tăng 12,5%... so với cùng kỳ năm 2021.

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng (Nguồn: Tổng cục Hải quan). 

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 1 tháng 9/2022 đạt 9,59 tỷ USD, giảm 35,4%, tương ứng giảm 5,27 USD so với kỳ 2 tháng 8/2022. Tính đến hết ngày 15/9/2022, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 195,04 tỷ USD, tăng 18%, tương ứng tăng 29,78 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,5% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam nửa đầu tháng 9 đạt 13,59 tỷ USD, giảm 13,6% (tương ứng giảm 2,14 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng  8. Tính tới 15/9 thì tổng giá trị nhập khẩu đạt 260,7 tỷ USD, tăng 31,32 tỷ USD, tương đương tăng 13,7% so với cùng kỳ 2021. 

Nhập khẩu tháng 8 giảm do một số nhóm hàng sau bị giảm: máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 372 triệu USD, tương ứng giảm 17,2%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 355 triệu USD, tương ứng giảm 9,8%; kim loại thường khác giảm 162 triệu USD, tương ứng giảm 36,7%; vải các loại giảm 107 triệu USD, tương ứng giảm 17%...

Trị giá nhập khẩu một số nhóm hàng (Nguồn: Tổng cục Hải quan). 

Ngược lại, một số nhóm hàng nhập khẩu tăng mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 10,38 tỷ USD, tương ứng tăng 20,7%; xăng dầu các loại tăng 3,67 tỷ USD, tương ứng tăng 132,6%; than các loại tăng 2,76 tỷ USD, tương ứng tăng 95,2%... so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh nghiệp FDI giảm nhập khẩu hàng hóa trong nửa đầu tháng 9, với tổng giá trị là 8,96 tỷ USD, giảm 1,59 tỷ USD tương đương giảm 15,1%. Tuy nhiên tính luỹ kế tới 15/9 thì doanh nghiệp FDI nhập khẩu gần 169,9 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ 2021. 

Hoàng Dương 

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *