Thời sự 29/11/2023 13:13

Gần 500 doanh nghiệp “khai sinh” mỗi ngày trên cả nước

Bên cạnh 14.267 doanh nghiệp thành lập mới, trong tháng 11 còn đơn 6.562 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Theo dữ liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, trong tháng 11, cả nước có 14.267 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 153.600 tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 93.700 lao động, giảm 7,6% về số doanh nghiệp, tăng 22% về vốn đăng ký và giảm 28,8% về số lao động so với tháng 10. So với cùng kỳ năm trước, các con số này tăng 19,5% về số doanh nghiệp, tăng 47% về số vốn đăng ký và tăng 26,6% về số lao động.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 10,8 tỷ đồng, tăng 32% so với tháng trước và tăng 23% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong tháng, cả nước còn có 6.562 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 16,6% so với tháng trước và tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính chung 11 tháng, cả nước có hơn 146.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là gần 1,37 triệu tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 974.100 lao động, tăng 6% về số doanh nghiệp, giảm 7,9% về vốn đăng ký và tăng 7,2% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

3,15 triệu tỷ đồng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng đạt 9,4 tỷ đồng, giảm 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng ghi nhận ở mức 3,15 triệu tỷ đồng, giảm 29,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đăng ký tăng thêm của doanh nghiệp tăng vốn gần 1,78 triệu tỷ đồng, giảm 40,1%.

Bên cạnh đó, còn có gần 55.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 2,5% so với 11 tháng năm 2022, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 11 tháng lên 201.500 doanh nghiệp, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 18.300 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, 11 tháng năm nay có 1.621 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm trước; 34.700 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 2,6%; 109.700 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 7,5%.

Cũng trong tháng 11, có 4.510 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 18% so với tháng trước và tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2022; có 6.598 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 34,7% và tăng 29,5%; có 1.443 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 3,9% và tăng 1,5%.

Tính chung 11 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 85.400 doanh nghiệp, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước; gần 57.200 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 26,3%; gần 16.200 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 4%. Bình quân một tháng có 14.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Mai Chi

Chuyên mục: Thời sự , Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *