Đầu tư 19/06/2014 10:05

Yêu cầu PVN báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài

FICA - Trước 20/6, PVN sẽ phải trình Bộ KH&ĐT báo cáo tình hình hợp tác đầu tư nước ngoài quý II/2014, 6 tháng đầu năm, ước cả năm 2014 và kế hoạch 2015.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công văn yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) báo cáo tình hình hợp tác đầu tư nước ngoài quý II/2014, 6 tháng đầu năm, ước cả năm 2014 và kế hoạch 2015. 

Yêu cầu này của Bộ KH&ĐT xuất phát từ  2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, nhà đầu tư có nghĩa vụ thực hiện quy định của pháp luật về thống kê. 

Mặt khác, Điều 66 của Nghị định 48/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí đã quy định Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình đầu tư trong lĩnh vực dầu khí.

Báo cáo của PVN phải gửi Bộ trước ngày 20/6 để báo cáo Thủ tướng. 

Cùng ngày, Bộ cũng đã có công văn yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố báo cáo tình hình ĐTNN 6 tháng, ước cả năm 2014 và xây dựng kế hoạch 2015 theo công văn số 3757 BKHĐT-ĐTNN ngày 17/6/2014. Báo cáo cũng sẽ được gửi về trước 20/6 để qua đó, Bộ sẽ có những giải pháp và chính sách kịp thời đảm bảo thu hút và giải ngân đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Bích Diệp

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *