Đầu tư 14/12/2022 17:02

Hà Nội phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư 31 dự án sử dụng vốn đầu tư công

HĐND Thành phố Hà Nội mới đây đã thông qua Nghị quyết về phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố.

Hà Nội đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 7 dự án sử dụng ngân sách cấp Thành phố (Ảnh: Tiến Tuấn)

HĐND TP Hà Nội mới đây đã thông qua Nghị quyết về phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội.  

Theo đó, tổng số dự án phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư 31 dự án, gồm: Phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 11 dự án sử dụng ngân sách cấp Thành phố và 12 dự án sử dụng ngân sách cấp huyện; Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 7 dự án sử dụng ngân sách cấp Thành phố và 1 dự án sử dụng ngân sách cấp huyện.
 
HĐND TP giao UBND TP chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện: Rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư, có giải pháp đấu nối thích hợp, khớp nối đồng bộ, lựa chọn phương án, giải pháp kỹ thuật phù hợp, đảm bảo không trùng lặp và tiết kiệm, hiệu quả và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; xác định nguồn gốc đất đai, xây dựng phương án, kinh phí giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng chế độ, chính sách hiện hành; trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan...
 
Cùng với đó, chỉ đạo các sở, ngành liên quan căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao thường xuyên rà soát tiến độ đầu tư của các dự án. Tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách, tránh lãng phí, thất thoát trong quá trình đầu tư xây dựng công trình; hướng dẫn, phối hợp cùng chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án; giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi giúp Chủ đầu tư hoàn thành dự án đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng công trình.

Nguyễn Khánh

Chủ đề: đầu tư công Chuyên mục: Đầu tư , Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *