Doanh nghiệp 19/05/2014 08:38

PVX lỗ quý thứ 8 liên tiếp, lũy kế lỗ 3.360 tỷ đồng

FICA - PVX lỗ tiếp 163 tỷ đồng trong quý I/2014, đưa lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm 3.360 tỷ đồng. Vốn đầu tư của chủ sở hữu là 4.000 tỷ đồng.

Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán PVX) đã liên tục báo lỗ kể từ quý II/2012. Ít thì lỗ hơn 14 tỷ đồng vào quý III/2012 và nhiều lên tới 1.194 tỷ đồng vào quý II/2013.
 
Quý I/2014, PVX lại tiếp tục báo lỗ và là quý thứ 8 liên tiếp. Báo cáo tài chính hợp nhất của PVX cho thấy, lợi nhuận sau thuế là âm 193 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của cổ đông công ty mẹ là âm 163 tỷ đồng, tương ứng mỗi cổ phiếu PVX chịu lỗ 408 đồng.
 
Lý giải lợi nhuận sau thuế âm 193 tỷ đồng, PVX cho biết nguyên nhân chủ yếu do tiếp tục trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu quá hạn, các khoản đầu tư tài chính và các khoản bảo lãnh quá hạn để giảm rủi ro về tài chính.
 
Lỗ quý này gấp 2,6 lần cùng kỳ là do khó khăn chung của nền kinh tế khiến một số dự án PVX đang thi công bị giãn tiến độ, dẫn đến sản lượng và doanh thu thấp, trong khi vẫn phải trả chi phí nhân công, khấu hao, chi phí quản lý doanh nghiệp và lãi vay.
 
PVX đã thu được một số khoản công nợ đáng kể và xử lý được một số khoản bảo lãnh vay vốn quá hạn. Tuy nhiên, do các đơn vị thành viên khó khăn về việc làm và tìa chính, dẫn đến việc thu hồi vốn chưa triệt để. Hiện nhiều khoản công nợ của PVX chưa thu hồi được, Công ty tiếp tục trích lập các khoản dự phòng theo quy định.
 
Vì vậy, PVX phải thực hiện trích lập bổ sung dự phòng đầu tư tài chính, dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng bảo lãnh vay vốn để giảm rủi ro tài chính.
 
Cụ thể, báo cáo tài chính cho thấy, giá vốn hàng bán chiếm tới 97% doanh thu thuần, khiến lợi nhuận gộp của PVX chỉ đạt 45 tỷ đồng.
 
Trong khi đó, chi phí tài chính lên là 94 tỷ đồng (chi phí lãi vay 72 tỷ đồng); chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ này gấp 3,7 lần cùng kỳ, lên tới 128 tỷ đồng.
 
Đáng chú ý là khả năng thanh toán ngắn hạn của PVX khi nợ ngắn hạn là 12.296 tỷ đồng, lớn hơn tài sản ngắn hạn là 10.911 tỷ đồng. Kiểm toán Deloitte trong báo cáo kiểm toán 2013 cũng lưu ý khả năng thanh toán ngắn hạn của Tổng Công ty.
 
Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 4.914 tỷ đồng, trong đó trả trước cho người bán là 3.599 tỷ đồng. Công ty đã trích lập dự phòng 1.432 tỷ đồng cho các khoản phải thu khó đòi.
 
Tổng công ty đã lỗ 2 năm liên tiếp, và nếu lỗ 3 năm liên tiếp, cổ phiếu PVX sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc. Tuy nhiên, PVX còn đối diện với việc hủy niêm yết bắt buộc trong trường hợp lỗ lũy kế vượt quá vốn chủ sở hữu.
 
Theo báo cáo tài chính, lỗ lũy kế tới hết quý I là 3.360 tỷ đồng, trong khi vốn đầu tư của chủ sở hữu là 4.000 tỷ đồng.
 
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/5, cổ phiếu PVX có giá 4.200 đồng.
 
PVX đã lên kế hoạch thoái vốn từ ngày 10/3/2014 nay tới hết năm 2015 tại 13 công ty niêm yết. Báo cáo quý I cho thấy, PVX chưa thực hiện thoái vốn.
 
Sáng qua (18/5), Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 lần 1 của PVX đã không thể tổ chức do số lượng cổ đông tham gia chỉ đạt 56%. Theo quy định, để tiến hành đại hội cổ đông lần 1, tỷ lệ cổ đông tham gia phải đạt 65%.
 
Lam Thanh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *