Tìm kiếm

Chủ đề : 24 GIO

PVX lỗ quý thứ 8 liên tiếp, lũy kế lỗ 3.360 tỷ đồng

19/05/2014

FICA - PVX lỗ tiếp 163 tỷ đồng trong quý I/2014, đưa lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm 3.360 tỷ đồng. Vốn đầu tư của chủ sở hữu là 4.000 tỷ đồng.