Tìm kiếm

Chủ đề : NCB

NCB bổ nhiệm 2 phó tổng giám đốc

09/12/2022

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) mới đây đã thông báo về biến động nhân sự khi có thêm 2 phó tổng giám đốc.

Ngân hàng NCB lỗ 180 tỷ đồng sau 9 tháng, nợ xấu vọt lên trên 14%

24/10/2022

Tại NCB tỷ lệ nợ xấu đến hết quý III nhảy vọt lên 14,7%, tức cứ 100 đồng thì có gần 15 đồng là nợ xấu. Ngân hàng lỗ gần 180 tỷ đồng sau 9 tháng, trong bối cảnh tăng trích lập dự phòng.

Ngân hàng NCB lỗ 180 tỷ đồng sau 9 tháng, nợ xấu vọt lên trên 14%

24/10/2022

Tại NCB tỷ lệ nợ xấu đến hết quý III nhảy vọt lên 14,7%, tức cứ 100 đồng thì có gần 15 đồng là nợ xấu. Ngân hàng lỗ gần 180 tỷ đồng sau 9 tháng, trong bối cảnh tăng trích lập dự phòng.

PVX lỗ quý thứ 8 liên tiếp, lũy kế lỗ 3.360 tỷ đồng

19/05/2014

FICA - PVX lỗ tiếp 163 tỷ đồng trong quý I/2014, đưa lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm 3.360 tỷ đồng. Vốn đầu tư của chủ sở hữu là 4.000 tỷ đồng.