Bất động sản 24/01/2024 13:48

Một đại gia khu công nghiệp phía Nam báo lãi 1,1 tỷ đồng/ngày

Quý IV/2023 là quý Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp Tín Nghĩa có lợi nhuận cao nhất trong lịch sử. Tính trung bình, mỗi ngày công ty địa ốc này lãi hơn 1,1 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp Tín Nghĩa (mã chứng khoán: TIP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 với lãi trong một quý cao nhất lịch sử.

Trong quý vừa qua, công ty bất động sản khu công nghiệp này đạt 47,5 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ 1,2% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên lũy kế doanh thu thuần cả năm 2023 chỉ đạt 157,7 tỷ đồng, giảm 29,2% so với năm 2022.

Đặc biệt quý IV/2023, doanh thu từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp này tăng vọt lên 92,1 tỷ đồng, gấp 7,5 lần cùng kỳ năm trước đó. Trong khi chi phí tài chính chỉ tăng nhẹ 5,7 tỷ đồng.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy doanh thu tài chính tăng vọt đến từ lãi góp vốn (32,6 tỷ đồng) và lãi hợp tác (52,7 tỷ đồng). Bên cạnh đó, lãi từ công ty liên doanh liên kết trong quý IV/2023 đạt 15,6 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2022 ở mức 3,9 tỷ đồng.

Nhờ những khoản thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh chính tăng vọt trong khi các khoản chi phí tăng không đáng kể, nên lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong quý vừa qua ở mức 104,1 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ. Đây cũng là quý có lợi nhuận cao nhất trong lịch sử của công ty này. Tính trung bình, mỗi ngày công ty địa ốc này lãi hơn 1,1 tỷ đồng.

Lợi nhuận quý IV tăng mạnh kéo theo mức lãi cả năm 2023 đạt 200,3 tỷ đồng, gần gấp đôi năm 2022.

Tài sản ngắn hạn ở mức 1.524,8 tỷ đồng, tương đương 76,2% tổng tài sản, tập trung chủ yếu ở các khoản phải thu ngắn hạn với 1.235,6 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất của khoản mục này là phải thu tại dự án đầu tư Công ty cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An.

Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp Tín Nghĩa và Công ty cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác cảng Phước An cùng nhau đầu tư, xây dựng, khai thác và vận hành một phần đất trong Dự án khu công nghiệp Phước An.

Bên Phước An đầu tư hoàn thiện hạ tầng, giấy phép của khu công nghiệp. Bên Tín Nghĩa đóng góp tài chính, khai thác và kinh doanh quyền sử dụng đất và cơ sở hạ tầng đối với diện tích khu đất hợp tác tối đa 600.000m2. Tính đến 31/12/2023, Tín Nghĩa đã góp 1.033,2 tỷ đồng.

Công ty này duy trì tỷ lệ đòn bẩy thấp. Tại ngày 31/12/2023, nợ phải trả ở mức 236,7 tỷ đồng, giảm 17,5% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu ở mức 1.764,8 tỷ đồng, tăng 6,1%.

Ninh An

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *