Doanh nghiệp 29/01/2023 17:30

Khoản lỗ lớn trong công ty liên doanh liên kết kéo lợi nhuận Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) giảm

Khoản lỗ 251 tỷ trong công ty liên doanh, liên kết, kéo lãi sau thuế của Dịch vụ Hoàng Huy năm 2022 giảm 5% xuống 224 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 mới công bố, doanh thu thuần của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (mã chứng khoán: HHS) đạt 73 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ năm trước. 

Giá vốn hàng bán theo đó cũng giảm mạnh từ mức 140 tỷ đồng cùng kỳ năm trước xuống còn 68 tỷ đồng, kéo lợi nhuận gộp xuống chỉ còn 5 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 82%.

Hoạt động tài chính mang về cho Dịch vụ Hoàng Huy doanh thu 84 tỷ đồng, tăng 21 lần, trong khi chi phí tài chính chỉ 4 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đi ngang so với cùng kỳ năm trước. Công ty lỗ 13 tỷ đồng ở công ty liên doanh, liên kết. Điều này kéo lợi nhuận trước thuế quý IV/2022 của công ty giảm 23% so với cùng kỳ, đạt 69 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 18% xuống còn 72 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của Dịch vụ Hoàng Huy đạt 385 tỷ đồng, giảm 25% so với năm liền trước. Doanh thu tài chính trong năm đạt 469 tỷ đồng, tăng 23 lần, chủ yếu là cổ tức, lợi nhuận được chia lên tới 442 tỷ đồng. Tuy nhiên, Dịch vụ Hoàng Huy lại lỗ trong công ty liên doanh, liên kết lên tới 251 tỷ đồng, trong khi năm trước chỉ tiêu này vẫn có lãi 169 tỷ đồng.

Điều này khiến lợi nhuận trước thuế cả năm 2022 của công ty giảm về 228 tỷ đồng, tương ứng giảm 8%; lợi nhuận sau thuế 224 tỷ đồng, giảm 5%.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của công ty là gần 4.500 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Phần lớn tài sản là khoản đầu tư tài chính dài hạn lên tới 3.015 tỷ đồng là đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết. Công ty có 708 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, tăng 58%. Hàng tồn kho của công ty cũng tăng 76% lên 417 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của Dịch vụ Hoàng Huy đạt 4.166 tỷ đồng, tăng 5,7% so với đầu năm.

Nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 là 327 tỷ đồng, tăng thêm 4 tỷ đồng so với đầu năm. 42% trong số đó là nợ vay ngắn hạn, đạt 138 tỷ đồng, tăng 26%.

Thảo Thu

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *